Draag bij aan de financiering van ons handboek en steun de verspreiding van onze methodologie om een eind te maken aan dakloosheid.

Na meer dan 15 jaar werking, beschikt Straatverplegers over een pak ervaring en een stevig uitgewerkte methodologie om dakloze mensen te begeleiden van de straat, naar een woning en een effectieve re-integratie in de samenleving.

  couverture du manuel

  Die methodologie en know how zit gebundeld in ons handboek, waarvan de eerste editie verscheen in 2014. Intussen zijn we alweer heel wat jaren verder. Onze werking is verder uitgediept en onze ervaring werd nog rijker. Tegenwoordig hebben we ook meer expertise in het herhuisvesten en stabiliseren van mensen in hun woonst.  We boekten ook grote vooruitgang bij hun reïntegratie, door ons te concentreren op hun intrinsieke eigenschappen en talenten om hen te motiveren nieuwe projecten te ontwikkelen.

   Daarom voorzien we komend voorjaar de publicatie van een grondig herwerkte en aangevulde uitgave van ons handboek. Op die manier hopen we onze aanpak en kennis te delen met vele andere professionals in de psychosociale en humanitaire sector, met vrijwilligers en met beleidsmakers. Met de publicatie van het handboek stellen we onze expertise beschikbaar aan zoveel mogelijk mensen, zodat we samen een einde kunnen maken aan dakloosheid.

   Voor de publicatie en verspreiding van een handboek zijn veel middelen nodig: interviews, redactie, eindredactie, correcties, illustraties, opmaak, druk, verspreiding, … Het project is bijna volledig gefinancierd, maar we zijn nog op zoek naar 5.000 euro om de begroting af te ronden en publicatie te garanderen.

   Draag bij aan de realisatie van dit waardevolle project door deel te nemen aan onze crowdfunding!

   voorlopig enkel in Franstalige versie

   Wilt u dit project steunen?