Week van de mentale gezondheid 10-16 oktober

Eén van onze gehuisveste patiënten lijdt aan ernstige psychiatrische problemen. Deze heer heeft weliswaar zijn eigen woning, maar het veldteam maakt zich toch grote zorgen over hem. Hij doet namelijk niets om zijn woning te onderhouden. Hij komt er wel slapen en gebruikt de woning  als een veilige plaats voor zijn druggebruik. In dat opzicht is het zelfs belangrijk dat hij een woning heeft en er gevestigd blijft, vooral omdat er momenteel geen gepaste behandeling voor hem is. Ons team heeft besloten om de plaats binnenkort grondig schoon te maken. Maar de relatie met hem blijft bijzonder moeilijk.

Ondanks de complexiteit van deze situatie, krijgen we heel weinig steun van instellingen/psychiatrische ziekenhuizen. Ze gaan ervan uit dat deze man geen gevaar voor zichzelf of zijn omgeving betekent en dat er daarom geen sprake kan zijn van gedwongen opname (gedwongen observatie).

Bij Straatverplegers volgen we dit soort gevallen heel pro-actief. Met goede reden, want wij volgen onze patiënten langdurig en worden soms geconfronteerd met sterfgevallen. Wat niet altijd het geval is bij de instellingen.

Psychiatrische patiënten/personen die op straat leven of een woning hebben (77% van ons publiek in 2021) vormen een heel groot probleem. Onze teams zijn niet echt uitgerust voor dit soort personen. Daarom onderzoeken we nu actief of we niet een psychiater kunnen aanstellen om hen te ondersteunen.

Daar komt bij dat dit deel van ons publiek het algemene beeld van dakloze mensen erg negatief beïnvloedt en zwaar op het werk van onze teams weegt omdat de begeleiding zoveel moeizamer is.

Ondanks al deze moeilijkheden hebben we toch vaak indrukwekkend herstel kunnen vaststellen bij personen met mentale problemen. Zodra de patiënten de straat de rug kunnen toekeren en een gepaste behandeling krijgen, kan hun verdere ontwikkeling heel positief verlopen en van blijvende aard zijn.

Dat geeft ons hoop en sterkt ons in de gedachte dat huisvesting integraal deel uitmaakt van een goede begeleiding en dat we er samen met professionals, burgers en politici in zullen slagen dakloosheid te beëindigen.

Ons werk raakt je ? Je wil ons graag helpen?