Woonproject met modulaire woningen voor dakloze mensen krijgt vorm.

In juni 2021 kenden Anderlecht en Vorst als eerste gemeenten in het Brusselse Gewest bouwvergunningen toe aan projecten met modulaire woningen van Straatverplegers. Sindsdien ontwikkelt het project in Vorst zich gestaag.

Intussen staan er vier modules geïnstalleerd op de site Barcelone van citydev.brussels in de buurt van het politiecommissariaat van Vorst, als tijdelijke bezetting in afwachting van de verdere projectontwikkeling van de site. Daar wonen nu al drie ex-dakloze mensen op permanente basis. Twee daarvan verhuisden met hun woning mee van een terrein aan het kanaal in Brussel naar Vorst. Daarmee heeft het project weer een nieuwe stap gezet. De bewoners worden begeleid door Straatverplegers en Wederzijds hulpbetoon van Sint-Gillis.

© Arnaud Ghys

De modules zijn geprefabriceerde houtskeletwoningen van 26M2, die voldoen aan alle Brusselse woonnormen en die verplaatsbaar zijn indien nodig. De bouwtijd bedraagt zo’n zes weken. Straatverplegers werkt voor de constructie samen met Collectif Halézou (B.a-Bois Asbl, The Jof Company et AdVitampierre).

Twee bijkomende modules – en bewoners - worden nog verwacht aan het eind van het voorjaar.

De modules zijn eigendom van Straatverplegers vzw, gefinancierd via een projectsubsidie vanuit de Brusselse overheid en deels uit eigen middelen. Daarvoor kreeg de organisatie o.a. ook steun van de Besixfoundation, de vzw Huneeds, het Fonds Hosiptalières du Sacré-Coeur en de Rotary Clubs Vésale en Forest de Soigne. Het beheer en verhuur van de modules gebeurt via een Sociaal Verzekeringskantoor, het terrein wordt als tijdelijke bezetting ter beschikking gesteld door citydev.brussels en de Gemeente Vorst zorgde voor de bouwvergunning.

Intussen staan nog twee andere soortgelijke projecten op stapel in Neder-over-Heembeek en Jette, waar respectievelijk 6 en 2 modules worden voorzien op terreinen van het OCMW van Brussel Stad.

Voor Straatverplegers is het belangrijk dat dit project verder kan uitgerold worden en/of navolging vindt door gemeenten of andere actoren. Snel betaalbare woongelegenheid crëeren in de stad, is volgens de organisatie immers dé sleutel om een eind te kunnen maken aan dakloosheid. « Iedereen zoekt woongelegenehid, wij creëren er …», aldus Dr. Pierre Ryckmans, gedelegeerd bestuurder van Straatverplegers.

Straatverplegers werkt aan het ‘einde van dakloosheid’ in Brussel en Luik, door langdurig dakloze mensen te begeleiden naar een nieuw leven in een vaste woning. Aandacht voor hun hygiëne, gezondheid en zelfwaarde, samenwerking met andere organisaties en de creatie van woongelegenheid, evenals de mobilisatie van het publiek zijn daarbij de belangrijkste hefbomen.

Wil je meer weten?