Via een crowdfundingcampagne zamelt Straatverplegers €45.000 in voor de bouw van een woonmodule. Een innovatief project dat ons weer een stapje dichter brengt bij het einde van dakloosheid. 

Je twijfelt nog om ook bij te dragen? Wij geven je vijf goede redenen om in dit geweldige project te investeren!

 

1. De woonmodules zijn aangepast aan dakloze patiënten

Travailleurs portent une clé

Sinds 2018 investeert Straatverplegers in woonmodules, via haar project “Module Sweet Home”. De modules zijn een innovatieve manier om dakloze mensen te huisvesten. 

De bewoners van de modules vormen een bijzonder kwetsbare groep. Het leven op straat is bijzonder hard en traumatisch, en onze patiënten hebben verschillende overlevingsstrategieën ontwikkeld. Eenmaal opnieuw gehuisvest, alleen binnen vier muren, kan psychologische decompensatie optreden, die bijvoorbeeld gepaard gaat met luidruchtig gedrag of overmatig gebruik van alcohol of drugs. In een conventionele flat veroorzaakt dit al eens problemen met de buurt.

Het voordeel van de modules is dat ze elk op minstens drie meter van elkaar worden geïnstalleerd. Enerzijds bevordert de afstand de privacy en de rust, anderzijds kan de nabijheid goede vriendschappen tussen de huurders doen ontstaan. Iedereen heeft dus zijn of haar eigen ruimte, maar is niet alleen.

 

2. De woonmodules zijn goedkoop

 

De gemiddelde prijs per vierkante meter van een appartement in Brussel is €3.428. Dit daalt tot €2.222 voor de goedkoopste. Ter vergelijking: de bouw van een module kost ongeveer €45.000 (situatie augustus 2022; eind 2022 bedraagt de kost al 56.000€), inclusief installatie. Dat komt neer op €1.730 per vierkante meter, of €500 minder dan de goedkoopste conventionele flats! 

Bovendien voldoen de modules maximaal aan de passieve norm. Dit vermindert de energie- en waterkosten voor de huurders aanzienlijk. 

Tenslotte is elke module autonoom. De huurders hebben geen gemeenschappelijke lasten zoals in een klassieke flat.

Travailleurs se rendent chez un patient

 

3. De woonmodules zijn een snel antwoord op het woningtekort

Het is geen geheim dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de vraag naar huisvesting het aanbod ruimschoots overtreft. Bovendien zijn de prijzen van bouwmaterialen de laatste jaren gestegen. De bouwperiode voor nieuwe gebouwen wordt gemeten in jaren. Dit leidt tot een tekort aan woningen, dat des te schrijnender is wat betaalbare woningen betreft. 

Woonmodules daarentegen worden in 6 weken gebouwd en snel geïnstalleerd. Een record tijd!

4. De woonmodules zijn een huisvestingsoplossing op zich 

Een woonmodule is 26m2 groot en wordt geïnstalleerd op tijdelijk of permanent beschikbare gronden. Ze zijn voorzien van een douche, een toilet, een kitchenette en een woongedeelte. Zij zijn dus aangesloten op water en elektriciteit. Zo voldoen ze aan de normen van een studio in Brussel. 

 

5. De woonmodules voorkomen dakloosheid

De bouw van woonmodules heeft ook een preventief aspect. De cijfers over dak- en thuisloosheid hebben vooralsnog geen betrekking op mensen die in instellingen verblijven: gevangenis, ontwenning, lichte mentale handicap, enz. 

Veel van deze mensen komen, als ze de instelling verlaten, zonder huisvesting te zitten. Ze komen dan gemakkelijk een paar jaar op straat terecht ... tot ze in zo'n kwetsbare toestand zijn dat Straatverplegers ze moet opnemen in haar opvolging. 

Zorgen voor voldoende huisvesting voor hun reïntegratietraject betekent dakloosheid stroomopwaarts aanpakken. Met andere woorden, het is een manier om de straat niet te “voeden”. 

Help ons een module te financieren!

Doe mee aan onze crowdfunding voor 31 augustus 2022 en help Straatverplegers om een van onze dakloze patiënten te herhuisvesten in een nieuwe woonmodule!

Ik doe een gift