Begin 2023 voert Straatverplegers een crowdfundingcampagne om haar handboek “Sortir de la rue” te actualiseren en te publiceren. Wat is het doel ervan en waarom is het zo belangrijk voor ons om dit handboek te publiceren? Wij geven je er een inzicht in!

Onze methode om dakloze mensen uit de straat te krijgen

Emilie Meessen was een jonge verpleegster toen ze besefte dat er, ondanks het grote aantal medische en sociale organisaties in Brussel, nog steeds veel dakloze mensen waren. In 2005 besloot ze, samen met haar vriendin Sara Janssens, de vzw Straatverplegers op te richten.

In 2006 begonnen ze op straat te werken en ontwikkelden ze gaandeweg hun eigen methodologie, gebaseerd op hygiëne en gezondheid. In 2011 koos Straatverplegers voor de Housing First-aanpak en integreerde huisvesting als enige échte oplossing voor sociale re-integratie van de meest kwetsbare dakloze mensen.

Wij delen graag onze expertise in het beëindigen van dakloosheid

In 2014 schreven en publiceerden we onze eerste handleiding voor verpleegkundigen en straathoekwerkers. Sindsdien hebben we verder geëxperimenteerd, geïnnoveerd, gestreden en van onze fouten geleerd. We verfijnden onze methodologie en pasten onze praktijken aan aan de behoeften van onze patiënten en de context.

En het werkt! In totaal haalden we al bijna 200 van de meest problematische mensen van de straat. Maar het aantal dakloze mensen neemt toe, en we kunnen het niet alleen.

Dit handboek is dan ook bestemd voor alle professionals, vrijwilligers en burgers die incidenteel of regelmatig in contact komen met dakloze mensen en met mensen die na jaren op straat te hebben geleefd, konden geherhuisvest worden.

Draag bij aan de crowdfunding voor de publicatie van ons handboek!

Inhoud van het handboek

Het handboek day in het voorjaar 2023 verschijnt, is een geactualiseerde versie van de handleiding “Sortir de la rue, c’est possible” die in 2014 door Straatverplegers werd gepubliceerd. Onderwerpen die er in aan bod komen, zijn o.m.:

  • Informatie over mensen die op straat leven, hun verschillende trajecten en het proces van desocialisatie
  • Uitleg over het leven op straat: moeilijkheden en gevaren, gezondheid en dagelijks leven, specifieke kenmerken, het netwerk van dakloze mensen, het op gang brengen van veranderingen, Housing First en verankeringswerk
  • Presentatie van instrumenten en methodologie, en de rode draad van hygiëne
  • Ethische en professionele aspecten bij contact met dakloze mensen
  • Stappen voor verandering
  • Handvatten voor terreinwerk en werken in netwerk
  • Een overzicht van geestelijke gezondheid en gedragsproblemen, met aanvullende informatie over geestelijke handicaps, verslavingen en psychiatrische pathologieën
  • Werken aan pathologieën en zorg
  • Methodologische tools

* Verschijnt voorlopig enkel in het Frans