patient logement

Meneer J.* leefde heel lang op straat. Jarenlang sliep hij in een tent in de buurt van een Brusselse wijk waar de mensen hem kenden en op hem gesteld waren. Toen we hem ontmoetten, was hij er lichamelijk slecht aan toe en hij had zijn hygiëne totaal verwaarloosd. Onze ploeg nam alle tijd om hem te leren kennen, ondermeer door hartelijk mee te lachen met zijn grappen. Aan humor had hij geen gebrek.

Maar geleidelijk aan liet meneer J. ook een droeverige kant van zichzelf doorschemeren. Steeds vaker werd hij overmand door zijn innerlijke kwetsuren. Het werd ons duidelijk dat hij leed onder diepe eenzaamheid, immens verdriet.

De woonst die we hem konden verschaffen, betekende een grote stap vooruit. Hij was dolblij met zijn kleine woonruimte in een kalme buurt en ongetwijfeld kon hij door het zo verkregen gevoel van veiligheid ook tot rust komen. Hij kon weer aan iets anders denken dan aan bedelarij, het pure overleven. Het ging hem beter en zijn toekomst leek een stuk positiever.

Zijn moraal bleef evenwel kwetsbaar en erg veranderlijk. Zijn overmatig drankgebruik verschafte hem weliswaar vergetelheid maar bestendigde ook een vorm van depressie. Hij had het regelmatig over zelfmoord en de zwartgallige gedachten lieten hem nauwelijks los. Dat bleek ook duidelijk uit zijn, soms rampzalig, verwaarloosde hygiëne en gebrekkig onderhoud van zijn woonst.

Dat veranderde onlangs met één klap, toen hij met iemand kennis maakte. De vriendin van een vriend. Vandaag beschouwt hij haar als zijn partner: lief, zorgzaam, maar soms irritant (zegt hij gniffelend). Vandaag de dag is meneer J. glad geschoren, netjes gekapt en steekt hij in een fraai pak met nieuwe schoenen. Hij drinkt nog maar enkele blikjes per dag en zegt dat hij als een koning eet. In zijn woning glanst de vloer. Zijn stemming is opperbest en hij geniet met volle teugen. En hij heeft groot gelijk!

De begeleiding die wij als professionelen kunnen bieden, is altijd zinvol. Maar we mogen ook nooit vergeten hoe geweldig een beetje genegenheid en gedeelde gevoelens een door het lot gekwetste persoon kunnen opkrikken. Want dat is onbetaalbaar!

Wij wensen meneer J. en zijn partner veel geluk!

Steun ons zodat we ons werk kunnen volhouden !

(*) We stellen alles in het werk om de privacy van onze patiënten te beschermen en ons beroepsgeheim te respecteren. Toch willen we getuigen hoe onze patiënten moeten overleven en hoe we samen aan hun re-integratie werken. Daarom zijn namen van personen en plaatsen weggelaten of veranderd en reële situaties in een andere context geplaatst. Er is geen rechtstreeks verband tussen de mensen op de foto’s en het hier bovenstaande verhaal.