Kort geleden hebben we een straatpatient opgezocht, een man die zich niet bewust is van hoe slecht zijn gezondheid eraan toe is.

Op zijn rug had hij een enorm gezwel. Zijn hemd kleefde op zijn wond - waar het vocht uitsijpelde.

We hebben hem een T-shirt gegeven om zich een beetje op te frissen. Maar toen hij zijn hemd uitdeed bleef het aan zijn huid plakken en maakte zijn wond nog erger.

Gewoonlijk verzorgt Straatverplegers mensen niet op straat. Want dat stigmatiseert; dat doe je niet; er komen mensen voorbij.

© P-Y Jortay

Maar het kon niet anders. Hij weigerde mee te komen naar een geschikte instelling en het was bijzonder warm.

Overigens heeft hij allerlei besmettelijke ziektes en iedere complicatie vergroot zijn stervensrisico bij zijn toch al beperkte levensverwachting.

We hebben daarom besloten om hem op straat te verzorgen - onder het oog van iedereen.

Waar nog bijkomt dat hij gedronken had.

Een verre van aangename situatie. Maar ten slotte waren we blij dat we hem konden verzorgen zodat hij met een vers verband en een proper T-shirt weer verder kon.

Uiteindelijk was het allerbelangrijkste dat we hem zover kregen samen iets aan zijn gezondheid te doen en zo zijn probleem onder controle te houden.

Meer weten over ons werk?

(*) We stellen alles in het werk om de privacy van onze patiënten te beschermen en ons beroepsgeheim te respecteren. Toch willen we getuigen hoe onze patiënten moeten overleven en hoe we samen aan hun re-integratie werken. Daarom zijn namen van personen en plaatsen weggelaten of veranderd en reële situaties in een andere context geplaatst.