Onze verpleegster Eva vertelt ons het hartstochtelijke verhaal van mevrouw P. en meneer T., toen ze haar eerste stappen zette bij Straatverplegers. Haar werk begon met straatronden en al snel volgde ze een koppel wiens verhaal allesbehalve gewoon zou blijken te zijn.

Een innemend stel

Er was iets onweerstaanbaars aan dit koppel, ondanks de vele uitdagingen die hen scheidden. Elke dag stond het team klaar om hen te helpen omdat ze er aanhoudend om vroegen.

Toen, op een dag, deed zich een kans voor. De familie van de heer T., die in Nederland woonde, bood hen een “herhuisvestingplan” aan. En zonder echt te weten hoe het zou verlopen, besloten ze te vertrekken.

Na hun vertrek hielden we nog steeds contact met hen. Maar de maanden gingen voorbij en het team zette hun werk met andere patiënten voort zonder te weten of ze zouden terugkeren.

Terug in de hoofstad

Toen kregen we, tegen alle verwachtingen in, een telefoontje. Inderdaad nam Madame P. in allerijl contact met ons op omdat ze terug in Brussel was. De situatie was veranderd: ze had het uitgemaakt met haar partner en het ging heel slecht.

Ze stond er alleen voor, verbleef tijdelijk bij Transit en daarna in een hotel. Maar het lot gaf een verrassende wending aan haar verhaal: er was een appartement vrijgekomen.

amour

Een huisvesting maar niet alleen…

Uiteindelijk ging alles heel snel. Het appartement was onmiddellijk beschikbaar en ze kon er meteen intrekken. We hervatten haar opvolging, maar er haar ontbrak één ding: haar ex-partner. Na tien jaar samenzijn en omdat ze samen veel hadden meegemaakt, besloot ze weer contact met hem op te nemen.

Nog steeds in Nederland, ver weg door de afstand en ondanks de druk van zijn familie, besloot de heer T. terug te keren naar Brussel om haar te vinden.

Hereniging

Toen ze elkaar weer ontmoetten, omhelsden ze elkaar, ze waren nog steeds erg close. Het was super ontroerend en alle liefde die ze voor elkaar hadden kwam weer naar boven. Het was "ontzettend mooi!" verteld Eva.

Ze zijn uiteindelijk gaan samenwonen en zijn op dit moment nog steeds erg verliefd. Deze hereniging was een perfect voorbeeld dat men, zelfs in de meest delicate situaties, met een beetje hoop en liefde terug op de goeie weg kan geraken.

Raak je dat ?

-- 

(*) We stellen alles in het werk om de privacy van onze patiënten te beschermen en ons beroepsgeheim te respecteren. Toch willen we getuigen hoe onze patiënten moeten overleven en hoe we samen aan hun re-integratie werken. Daarom zijn namen van personen en plaatsen weggelaten of veranderd en reële situaties in een andere context geplaatst. Er is geen rechtstreeks verband tussen de mensen op de foto’s en het hier bovenstaande verhaal.