Ik ben een paar maanden geleden voor de VZW Straatverplegers beginnen te werken en heb toen met meneer Q kennis gemaakt. Onze terreinteams hadden hem begeleid en aan een woning geholpen.

Hij werd in het begin van de jaren 60 in Brussel geboren. Na een burn-out en een periode van heftig isolement leefde hij meerdere jaren op straat.

Hoewel hij over een woning beschikt, gaat zijn gezondheid zienderogen achteruit.

Daar komt bij dat hij moeite heeft zijn woning op orde te houden zodat die tamelijk snel verwaarloosd wordt.

Foto © Pierre-Yves Jortay

Het werd dan ook onvermijdelijk dat hij zijn woning zou verliezen. Er bleef hem geen andere mogelijkheid dan tijdelijk naar een rusthuis te gaan.

Hij kan moeilijk accepteren dat hij niet meer op zichzelf kan wonen – vooral omdat hij veel fietste, graag wandelde, foto’s in de natuur maakte en dolgraag naar een match tussen Anderlecht en Union-Sint Gillis zou gaan. De emotie in zijn blik is ontroerend.

We stellen hem gerust: hij kan zijn dromen waar maken, zelfs in een rusthuis.

Uiteindelijk lukt het hem zijn bedenkingen snel opzij te zetten: “Ik red het wel; ik kom die beproeving wel te boven, net zoals al die andere in het verleden”.

We zijn dus nu op zoek naar het ideale rusthuis voor hem. Een plaats waar hij vrij is om naar zijn muziek te luisteren, om uit te gaan en waar hij in een groene omgeving de tijd heeft om zijn planten te verzorgen. Een plek waar het medische team hem zonder oordeel ter wille zal zijn. We zijn optimistisch.

Niet meer op zichzelf kunnen wonen, vaak voortijdig door de nawerkingen van het straatleven, is een realiteit die veel van onze patiënten overkomt.

Maar we zijn er altijd om voor hun welzijn te zorgen en de meest geschikte oplossingen voor hun onderkomen te vinden.

--

(*) We stellen alles in het werk om de privacy van onze patiënten te beschermen en ons beroepsgeheim te respecteren. Toch willen we getuigen hoe onze patiënten moeten overleven en hoe we samen aan hun re-integratie werken. Daarom zijn namen van personen en plaatsen weggelaten of veranderd en reële situaties in een andere context geplaatst. Er is geen rechtstreeks verband tussen de mensen op de foto’s en het hier bovenstaande verhaal.