Beste meneer Z,

Een paar weken geleden hoorden we dat u gestorven was.

Sinds januari 2018, bezochten we u wekelijks. En we hebben samen het een en ander beleefd!

Ik herinner me verschillende afspraken waarvoor ik een paar minuten te laat kwam. Dat zat me dwars, want u was altijd op tijd, of zelfs wat vroeger. U vond het helemaal niet prettig als men u liet wachten (wat ik begrijp, want ik vind dat ook niet leuk). Als u een afspraak miste was er iets mis!

Ik zal het Zebra-beeld in het Zuid-station nooit meer met dezelfde ogen zien. Dat was onze ontmoetingsplaats. Daar stond u op ons te wachten, met uw caddie en uw map met administratieve documenten, altijd netjes op orde.

“We gaan koffie drinken!” U hield van de kleine stationspub met zijn voordelige aanbieding van koffie plus croissant! Ergens anders? Geen denken aan! U vond het altijd goed als we onaangekondigd met een journalist of collega’s uit het netwerk voorbij kwamen. U hield wel van een praatje en vertelde graag over uw geschiedenis.

Maar u kon ook kwaad worden, verbolgen over het legaliseringssysteem van ons landje.

Hoe is het mogelijk iemand zo lang op straat aan zijn lot over te laten? 

Al die aanvragen tot legalisering die u vele jaren lang had ingediend…

Recentelijk hebben we u geholpen om het nog eens te proberen. Maar u paste in geen enkel vakje: niet ziek genoeg, te oud om weer te gaan werken, wel in staat om terug naar uw land van herkomst te gaan, maar waarmee u geen enkele band meer had. In werkelijkheid was uw thuis hier, van toen u 14 was - en vandaag zou u 72 zijn geweest…!

Zo veel jaren al…

U sprak heel goed Frans, u hield van dit land, van zijn cultuur. Hier bent u opgegroeid. Uw geboorteland was u bijna totaal vreemd geworden.

Dit is niet rechtvaardig.

We zullen u missen, meneer Z!  

 

 

(*) We stellen alles in het werk om de privacy van onze patiënten te beschermen en ons beroepsgeheim te respecteren. Toch willen we getuigen hoe onze patiënten moeten overleven en hoe we samen aan hun re-integratie werken. Daarom zijn namen van personen en plaatsen weggelaten of veranderd en reële situaties in een andere context geplaatst. Er is geen rechtstreeks verband tussen de mensen op de foto’s en het hier bovenstaande verhaal.