Samen met een collega ga ik naar het station voor een ontmoeting met meneer F, één van onze patiënten.

We vinden hem op de afgesproken plaats, praten een beetje en merken geleidelijk dat hij er minder goed aan toe is dan we van hem gewend zijn. Het jaar 2022 was erg hard voor hem. Zijn broer overleed en hij verloor zijn woning. Maar we vonden een oplossing voor hem en hij heeft weer een dak boven het hoofd.

We proberen te achterhalen hoe we hem het beste kunnen helpen om zich beter te voelen.

Hij antwoordt dat er eigenlijk geen wondermiddel is en dat we er niets aan kunnen doen behalve beschikbaar te zijn en hem regelmatig te bezoeken. Hij vindt dat hij zelf moeten begrijpen wat er mis is en hoe daarmee om te gaan. Hij moet eerst de bodem van de put bereiken om er dan weer uit te klimmen. En dan zal hij ons echt nodig hebben.

Na deze ontmoeting ben ik weliswaar tevreden dat onze aanwezigheid hem blijkbaar goed doet, maar ik voel me ook gefrustreerd omdat hij ons geen specifieke hulp heeft gevraagd. Maar zat er, bij nader inzien, achter zijn woorden niet het verzoek: geef me de tijd om dit in mijn eigen tempo te doen.

Die ochtend heeft me eraan herinnerd hoe belangrijk het is om ieders persoonlijke ritme in het genezingsproces te respecteren. Het is essentieel meneer F de nodige tijd te geven om in zijn eigen tempo, zonder overhaasten, zijn moeilijkheden te overwinnen.

Als we goed letten op wat hij nodig heeft en hem welwillend terzijde staan, kunnen we wezenlijk bijdragen tot zijn genezingsproces, zelfs al is dat niet onmiddellijk zichtbaar. Ik ben zeker dat meneer F er met onze hulp, maar vooral door zijn eigen vastberadenheid, weer bovenop komt.

• T., sociaal werker in de Housing First afdeling

--

*) We stellen alles in het werk om de privacy van onze patiënten te beschermen en ons beroepsgeheim te respecteren. Toch willen we getuigen hoe onze patiënten moeten overleven en hoe we samen aan hun re-integratie werken. Daarom zijn namen van personen en plaatsen weggelaten of veranderd en reële situaties in een andere context geplaatst. Er is geen rechtstreeks verband tussen de mensen op de foto’s en het hier bovenstaande verhaal.