Een band scheppen, een onmisbare stap

Als we het over de kwaliteiten van meneer B hebben, is het team unaniem: hij is werkelijk aandoenlijk, zachtaardig en kalm.

Onze band groeide geleidelijk. Bij de eerste contacten wees hij ons af. Zodra we hem een concreet voorstel deden of een directe vraag stelden, vroeg hij ons weg te gaan. Maar we vonden het verre van zelfsprekend hem in zijn moeilijke levensomstandigheden achter te laten. We moesten eerder zijn ritme accepteren, zonder overhaasten.

De band kwam tot stand via filosofische gesprekken, periodes van stilte en af en toe zijn verlegen glimlach.

Terwijl hij zich op de vlakte hield, zocht het team manieren om hem zo goed mogelijk bij te staan, hem te laten zien dat hij op ons kon rekenen en dat zijn toestand verbeterd kon worden.

Profiteren van een veranderende situatie…

Op een dag moest hij zijn plek op straat wegens werkzaamheden verlaten. Daar had zich al enkele jaren geïnstalleerd en er een heleboel spullen vergaard. Nu moest hij verhuizen, zowel fysiek als psychologisch.

En hij accepteerde dat we hem bij die overgang bleven bijstaan.

Hij gaf toen de wens te kennen ergens ondergebracht te worden. Via Samusocial kreeg hij een plaats in een verblijfscentrum waar hij 3 maanden is gebleven.

Tijdens dat verblijf bleek hij bereid om meerdere administratieve procedures op gang te brengen. We zijn soms ook samen in de zon gaan wandelen. Alles viel op zijn plaats om zich een beter toekomst te kunnen voorstellen.

Modulaire huisvesting © Arnaud Ghys voor Straatverplegers

…om samen een duurzame oplossing te vinden

En toen kregen we de mogelijkheid hem duurzame huisvesting aan te bieden: het woonmodule project....

Meneer B heeft zijn nieuwe woning op een dinsdag kunnen betrekken nadat hij 6 jaar op straat had doorgebracht.

Hij heeft er zich goed ingeleefd, dat is meteen zichtbaar. Hij ontvangt ons met een kop koffie. Er zijn afspraken met artsen gemaakt om zijn gezondheid weer op peil te brengen.

En hij heeft ons laten weten wat de woning hem heeft gegeven: gemoedsrust en de mogelijkheid fysiek uit te rusten.

We wensen hem veel succes voor deze nieuwe stap! En danken het netwerk voor de samenwerking die meneer B aan een nieuwe woning heeft geholpen.

-- 

(*) We stellen alles in het werk om de privacy van onze patiënten te beschermen en ons beroepsgeheim te respecteren. Toch willen we getuigen hoe onze patiënten moeten overleven en hoe we samen aan hun re-integratie werken. Daarom zijn namen van personen en plaatsen weggelaten of veranderd en reële situaties in een andere context geplaatst. Er is geen rechtstreeks verband tussen de mensen op de foto’s en het hier bovenstaande verhaal.

Meer weten over ons modulaire huisvestingsproject?