Vorming Hygiëne en bestaansonzekerheid

Het opzet van deze vorming is je in staat te stellen ongerustheid weg te nemen, maar ook om sleutels aan te bieden om taboe-onderwerpen ter sprake te brengen bij je doelpubliek, zowel op straat als aan huis.

Tijdens deze vormingen proberen we, via bijvoorbeeld rollenspellen, tegemoet te komen aan je concrete vragen, die van dichtbij of van ver te maken hebben met het thema van hygiëne en/of armoede, zowel in een sociale, medische of andere omgeving.

Duur van de opleiding, naar keuze:
  • 1/2 dag
  • een dag
  • twee dagen
Kost van de opleiding:
  • 55 euro/pers voor 1/2-daagse opleiding
  • 110 euro/pers voor een ééndaagse opleiding
  • 220 euro/pers voor de 2-daagse opleiding

 

Blijf op de hoogte van onze volgende opleidingen

Enkele commentaren en déclics van deelnemers:

Vormingen
"Ik ben blij dat ik deze training heb gevolgd. Ze heeft me inzicht gegeven in mijn gebrek aan zelfvertrouwen en hoe ik het onderwerp hygiëne ter sprake breng."
 
 

"Zeer mooie training, zeer interactief, in een zorgzame en positieve omgeving. Zeer mooie, interessante hulpmiddelen om informatie te objectiveren."

 
"Geweldige leuke training met een goeie balans tussen theorie en praktijk. Voor mij was het de training waar ik het meest van geleerd heb en het was de meest plezierige."

"De theoretische aanpak wordt op een zeer speelse en begrijpelijke manier gebruikt."

"Een andere kijk op hygiëne..."

"Een goed praktisch instrument en ook enkele tips om over hygiëne en armoede te kunnen praten zonder te oordelen en toch oplossingen te vinden."

"Manieren om risicosituaties beter te identificeren, evenals instrumenten en strategieën om mensen te begeleiden."

"Concrete werkinstrumenten, rijke uitwisselingen, antwoorden."

Contacteer ons voor meer informatie

Per telefoon : 02 265.33.00
Per mail : formations@idr-sv.org