Publicatie eindrapport actie “Een ontmoeting voor een woning”

Brussel, 3 december 2020. Bijna de helft van de ondervraagde dakloze mensen leeft al minstens twee jaar op straat en twee derde heeft geen enkele bron van inkomsten. Dit zijn twee schrijnende vaststellingen uit een enquête die eind september in het Brussels Gewest werd georganiseerd in het kader van de Campagne 400Daken. Bovendien zei bijna één op de twee personen dat ze al eens geslagen of aangevallen werden sinds ze dakloos waren.

In september jongstleden organiseerde de Campagne 400Daken - die een einde wil maken aan dakloosheid in Brussel - de derde editie van "Een ontmoeting voor een woning". Gedurende drie avonden interviewden 250 vrijwilligers en veldwerkers de dakloze mensen die ze in de stad aantroffen om hun profiel en behoeften in kaart te brengen.

In totaal werden 468 personen opgemerkt, waarvan er 167 aan de enquête deelnamen. Van die laatsten waren de meesten mannen tussen 46 en 59 jaar oud. Bijna een derde van de deelnemers heeft een chronisch gezondheidsprobleem dat verband houdt met één of meer vitale organen (lever, nieren, maag, longen, hart). 30% is niet in staat om aan al hun basisbehoeften te voldoen (zoals wassen, zich omkleden, naar toilet gaan, voedsel en drinkwater vinden).

Bijna de helft van de bevraagde dakloze mensen heeft geen activiteiten die hen op een of andere manier vreugde en voldoening brengen.

Tenslotte, dertig jaar is het hoogste aantal jaren dat iemand op straat al doorgebracht onder de deelnemers.

© F. Loward
Zorgwekkend

“Hoewel de resultaten grotendeels identiek zijn aan die van de vorige edities (2017 en 2018), zijn ze nog steeds zorgwekkend”, zegt Adrienne Vanvyve, coordinatrice van de Campagne 400Daken. “Er is een aanzienlijke toename van het aantal vrouwen met een hoge mate van kwetsbaarheid (van 28,6% in 2017 tot 50% in 2020), dat wil zeggen dat er behoefte is aan duurzame huisvesting met intensieve ondersteuningDaarnaast is ook het percentage mensen dat in de afgelopen 6 maanden ten minste eenmaal in het ziekenhuis werd opgenomen, gestegen van 14,9% in 2018 tot 21% in 2020.

Deze derde editie van Een Ontmoeting voor een Woning, georganiseerd te midden van een gezondheidscrisis, heeft duidelijk gemaakt dat meer dan de helft van de deelnemers sinds medio maart geen enkele vorm van huisvesting meer heeft gehad, ondanks de inspanningen van de Brusselse regering. Naast de sociale impact die deze crisis zal hebben en die al op het terrein voelbaar is, is er sinds de eerste lockdown een stijging van de vastgoedprijzen in het Brussels Gewest met 4%, wat de reeds diepgewortelde woningcrisis nog versterkt.

“In het licht van deze alarmerende bevindingen blijft de Campagne 400Daken pleiten voor een structureel beleid om een einde te maken aan de dakloosheid. Dit sluit aan bij de resolutie die het Europees Parlement op 24 november heeft aangenomen en waarin de Europese Unie en haar lidstaten worden opgeroepen tegen 2030 een einde te maken aan de dakloosheid”, besluit Vanvyve.

Het eindrapport van de bevraging is te vinden

De Campagne 400Daken brengt een tiental verenigingen samen die de daklozenproblematiek aanpakken door middel van acties zoals het creëren van woningen. Meer informatie op https://400toits-daken.com

© F. Loward