Vind hier en in het conferentie verslag de sleutelelementen, de hoogtepunten en het perspectief van de debatten van de conferentie “Van droom naar werkelijkheid: het einde van dakloosheid in België” die in oktober 2022 door Straatverplegers werd gehouden.

Een straatverpleegster en een dakloze patiënt (copyright Pierre-Yves Jortay)

Dakloosheid in België blijft stijgen

Het aantal dakloze mensen in België neemt toe. Tegelijkertijd worden hun trajecten complexer, waarbij verschillende problemen zoals migratie, geestelijke gezondheid, verslaving, ... worden geïntegreerd.

Toch heeft België in juni 2021 de Verklaring van Lissabon ondertekend en zich tot doel gesteld om tegen 2030 een eind te maken aan dakloosheid. Het is hoog tijd voor een interfederale strategie.

Huisvesting is de sleutel tot het beëindigen van dakloosheid

De conferentie “Van droom naar werkelijkheid: het einde van dakloosheid in België” vond plaats op 14 oktober 2022 en bracht deskundigen uit heel België samen om de belangrijkste kwesties te bespreken, verdeeld over 4 panels: gegevensverzameling, huisvesting, ondersteuning en preventie.

“Binnen de vier panels kwamen de discussies regelmatig terug op huisvesting en het referentieadres, dat een belangrijke voorwaarde is om toegang te krijgen tot bepaalde sociale rechten. Op het vlak van gezondheid brengt het gebrek aan huisvesting mensen in overlevingsmodus en heeft het een sterke impact op hun fysieke en mentale gezondheid”, zegt Adrienne, verantwoordelijke politieke lobbying bij Straatverplegers.

Adrienne staat erop: “Het is al vaker gezegd: het is niet voldoende om een zo competent mogelijke daklozensector te hebben. We hebben ook andere hefbomen nodig om structureel in te grijpen, of het nu preventief is om te voorkomen dat mensen op straat belanden, of curatief om over de meest geschikte ondersteuning en gezonde, waardige en betaalbare huisvesting te beschikken.”

Behoefte aan sociale huisvesting voor dakloze mensen

“Zoals we weten, is de toegang tot huisvesting op de particuliere markt uiterst complex geworden, wat tot concurrentie leidt. Door hun kwetsbaarheid en het stigma dat aan hun profiel kleeft, komen dakloze mensen maar al te vaak onderaan de stapel terecht”, zegt Juliette, medewerkster politieke lobbying.

Ze besluit: “Om hen toegang tot huisvesting te garanderen, is het nodig een structureel systeem van huisvesting voor dakloze mensen op te zetten. Sociale huisvesting lijkt dan ook een van de meest zinvolle opties voor deze specifieke groep.”

Meer weten over de discussies tijdens de conferentie:

Nog vragen?

Wij staan tot jouw beschikking!