Op dinsdag 21 maart 2023 had het team van Straatverplegers een ontmoeting met de federale minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Karine Lalieux. Op de agenda stonden constructieve uitwisselingen rond een gemeenschappelijke visie: een België waar dakloosheid niet meer bestaat.

Dakloze mensen hebben specifieke behoeften

Na een presentatie over Straatverplegers en haar methodologie, konden het team en de minister uitwisselen en verschillende vaststellingen en verwachtingen toelichten.

Enerzijds konden onze collega’s benadrukken hoe belangrijk het is dat er huisvesting beschikbaar is om onze patiënten met een zeer laag inkomen te herhuisvesten. Bovendien zijn sociale woningen het meest geschikt omdat dit de enige woningen zijn waar de huur overeenkomt met slechts 30% van het inkomen van de huurders.

Anderzijds is er de noodzaak van een specifieke en aangepaste ondersteuning van de behoeften van mensen op lange termijn, omdat te veel zorginstellingen of administraties niet laagdrempelig of proactief genoeg zijn.

Versterking van Housing First projecten

Minister Lalieux deelde met ons haar visie op de strijd tegen dakloosheid in België. Ze hoopt inderdaad dat de lancering van oproepen voor Housing First-projecten de toegang tot huisvesting voor dakloze mensen zal versterken.

Op Europees niveau hoopt ze dat het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU in 2024 ook de gelegenheid zal bieden concrete mechanismen te bespreken waarmee de volgende Commissie aan de slag kan.

Uit de straat geraakt: meneer E.* getuigt over zijn ervaring

De minister had de gelegenheid om meneer E.(*) te ontmoeten, een van de mensen die worden gevolgd door onze dienst My Way, die werkt rond de projecten en dromen van de mensen om zo te zorgen voor een duurzame stabilisatie in hun woonst.

Voor meneer E. moeten we "plaatsen waar dakloze mensen zich kunnen herbronnen, financieel ondersteunen", maar dit is nog maar het begin. Als persoon met een motorische handicap pleit hij ook voor "een meer inclusieve samenleving, ongeacht huidskleur, geslacht, handicap of andere verschillen". Tot slot herinnerde meneer E. eraan dat voor hem "waardig leven betekent dat men over voldoende middelen beschikt om zichzelf te beschermen en zichzelf niets te moeten ontzeggen", waarmee hij de onzekerheid als gevolg van een ontoereikend sociaal inkomen aan de kaak stelde.

--

(*) De naam van de patiënt is geanonimiseerd.

Uitwisseling tussen het team van Straatverplegers en Karine Lalieux

Samen zullen we slagen!

Door deze ontmoeting wilde de minister meer weten over het werk van Straatverplegers en de levensloop van onze patiënten totdat zij gestabiliseerd zijn, in hun woning en in de maatschappij.

Voor ons was het een kwestie van aantonen dat het mogelijk is om van de straat te komen dankzij de Housing First-regeling, die de minister ondersteunt om op nationaal niveau uit te breiden..

Wij danken minister Lalieux voor haar luisterend oor en haar belangstelling voor de strijd tegen dakloosheid die wij al 16 jaar voeren.

Help ons een eind te maken aan dakloosheid