De Gazette is een publicatie gecoördineerd door het team “Affiliation” (verbondenheid) dat momenteel bij Straatverplegers is ondergebracht. “Affiliation” organiseert gezamenlijke activiteiten voor de begunstigden van de vijf Brusselse Housing First projecten om hun sociale re-integratie te bevorderen. We geven je er in dit artikel graag een klein voorproefje van! 

Sociale binding ondanks lockdown 

Het project “Affiliation” helpt huurders uit de Brusselse Housing First-programma's met problemen in verband met eenzaamheid en welzijn, door sociale banden te herstellen en ontwikkelingskansen te bieden. In 2020 waren de meeste activiteiten van het project door de lockdown stopgezet. 

Sommige huurders nemen deel aan een schrijfworkshop, anderen hebben een zeker talent voor tekenen en plastische kunsten. Nog anderen wilden zich graag met taal uiten en hun ideeën naar voren brengen. De resultaten van al die activiteiten verschijnen in de Gazette, waarvan sommige op de website van Smes werden gepubliceerd. 

De Gazette is terug! 

“De laatste Gazette werd aangekondigd met een hoopvol briefje voor toekomstige uitgaven, meer dan een jaar geleden. Als de Gazette sindsdien nog vermeld werd, dachten we eraan als een mooie herinnering, een moment van verbondenheid dat werd gecreëerd in tijden van pandemie, isolement en eenzaamheid,” zegt Hélène Vanderhulst, sociaal werkster bij het project “Affiliation”. 

“En dan, plots, keerde de goesting om er eentje te maken, weer terug. Er nu verschijnt er een Winter Gazette (nr. 8) met als thema vervelling, verandering en dankbaarheid.” 

Veel leesplezier!

Lees de Gazette nr. 8 (Dec. 2022)