Het project “Affiliation” zag het licht in 2020. Dit transversaal project voor de vijf Brusselse Housing First projecten (Antonin Artaud CSM, Diogenes vzw, Straatverplegers, Samusocial Brussel en Smes) staat ten dienste van de huurders die binnen elk van deze programma's worden ondersteund om de problemen van eenzaamheid en gebrek aan welzijn van deze mensen aan te pakken.

Sociale banden als vangnet

Dak- en thuisloosheid is niet alleen een kwestie van huisvesting, maar is het resultaat van een reeks sociale breuken waardoor iemand op een bepaald moment geen vangnet meer heeft om de uitdagingen van het leven het hoofd te bieden. 

Om uit deze situatie te geraken moet een omgekeerd proces op gang worden gebracht: dat van sociale verbondenheid, van het scheppen van banden en relatienetwerken. Dit is het doel van het Affiliation.

  Verder gaan dan “traditionele” ondersteuning 

  Maandelijks wordt een Huurdersraad georganiseerd, waarvoor alle huurders van Housing First in Brussel worden uitgenodigd. Tijdens deze participatieve bijeenkomst worden verschillende groepsactiviteiten gekozen, ideeën verzameld en collectieve projecten ontwikkeld.

  In 2021 werden een tentoonstelling, een boek en een korte film geproduceerd en werden excursies en culturele uitstapjes georganiseerd. Naast deze collectieve activiteiten worden 20 personen individueel gevolgd in hun persoonlijke projecten: het opnieuw schilderen van de flat in een vrolijke kleur, het opnieuw in contact komen met een moeder, een zoon, het maken van een portfolio om zich te presenteren voor castings als figurant, het delen van de eigen visie op de wereld door het schrijven van artikelen voor het krantje van Affiliation, het hervinden van de eetlust door het koken van lekkere gerechten, het vinden van een opleiding, vrijwilligerswerk, enz. Dit zijn projecten die buiten het bereik van de "klassieke" Housing First steun vallen, maar die de basis vormen om (opnieuw) sociale banden en relatienetwerken te creëren.

   Een gezamenlijk project van de Brusselse Housing First sector

   Het project, dat gedurende een "proeffase" van 18 maanden bij het SMES was ondergebracht, werd eind 2021 helaas stopgezet.

   Dankzij nieuwe subsidies kon het toch nog worden verlengd, en vandaag vormen drie medewerkers het nieuwe transversale team voor de Housing First-projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat nu is ondergebracht bij Straatverplegers.

   • Isabella, Housing First Project Affiliation