Straatverplegers, sinds twee jaar ook actief in Luik, heeft de ambitie ook in de Ardense stad een project rond reintegratie via huisvesting op te zetten. Net zoals we ook al jaren in Brussel doen. In Luik worden we echter geconfronteerd met de terughoudendheid van verhuurders om hun eigendommen te verhuren aan mensen die van de straat komen.

Bovendien is er een nijpend gebrek aan betaalbare huisvesting voor ontvangers van sociale bijstand.

© Les Tournières

Het partnerschap met de coöperatie Les Tournières heft die belemmeringen op en vergemakkelijkt de toegang tot kwalitatieve woningen tegen lagere kosten.

Een opstap-huis voor dakloze mensen

De coöperatie heeft een huis van zo’n 80m2 in het centrum van de stad volledig gerenoveerd, zodat er een alleenstaande kan gaan wonen. Na talrijke renovaties zijn de werkzaamheden bijna voltooid.

Straatverpleegsters kan er vanaf juni een van hun patiënten onderbrengen.

Door de krachten te bundelen op het gebied van baksteen en op sociaal gebied willen de twee structuren een antwoord bieden op het pijnlijke tekort aan huisvesting in de regio Luik en de meest kwetsbaren toegang geven tot huisvesting, wat toch een fundamenteel recht is.

Meer informatie over Les Tournières