Straatverplegers vzw is verbijsterd over de praktijken die vandaag in een aantal media-artikels onthuld worden over het financieel beheer bij de vereniging Poverello. Het is altijd moeilijk te geloven dat dergelijke praktijken bestaan binnen de sector van de armoedbestrijding, maar indien wat in de pers onthuld wordt, waar is, gaat dat regelrecht in tegen elke praktijk van goed bestuur en transparantie die vandaag binnen organisaties die een beroep doen op de vrijgevigheid van het publiek, aangehangen en gepromoot worden.

We hopen dan ook dat onze donateurs en het publiek in het algemeen, begrijpen dat het hier, en in de mate dat de feiten bevestigd worden, om een geïsoleerd ontspoord geval gaat waarvan we ons ten zeerste distantiëren.
Bij Straatverplegers doen we ons uiterste best zo zorgvuldig mogelijk met onze middelen om te gaan en daar open over te rapporteren.

Impact

Intussen blijft Straatverplegers samen met haar collega-organisaties alles in het werk stellen om dakloze mensen in Brussel en Luik zo veel mogelijk te helpen en te begeleiden, om hen zo snel mogelijk van de straat en in stabiele huisvesting te krijgen. Over de afgelopen 10 jaar konden we zo al zo’n 170 mensen duurzaam herhuisvesten. We begeleiden op jaarbasis 30 à 50 van de meest kwetsbare dakloze mensen om eenzelfde traject af te leggen en begeleiden een zestigtal geherhuisveste mensen aan huis om te vermijden dat ze zouden terugvallen op straat.
Daarnaast werken we aan projecten om huisvesting te creëren en zetten we in op de sensbilisering van de samenleving en de politieke besluitvormers om zo snel mogelijk een eind te maken aan dakloosheid.

Transparantie

Tegelijkertijd verzekert Straatverplegers haar financiers en donateurs dat zij alles in het werk stelt om de organisatie op een transparante en zo efficiënt mogelijke manier te beheren. De middelen van Straatverplegers komen zowel uit subsidies (±60%) en uit giften van particulieren & bedrijven (±38%). De overige 2% komt uit giften en projectoproepen van Foundations  en andere inkomsten als vormingen.

Zo’n 80% van de uitgaven gaan naar personeelskosten, de overige 20% wordt besteed aan de aankoop van medisch- en hygiënisch materiaal, uitrusting voor onze teams, kleine uitgaven voor onze patiënten, communicatie- en fondsenwervingsacties, politieke lobbying en sensbilisatie en het algemeen beheer en de ontwikkeling van de organisatie.

Controle

De rekeningen worden jaarlijks door een gecertifieerd expert-boekhouder gecontroleerd en vervolgens neergelegd bij de Nationale Bank van België, waar ze raadpleegbaar zijn (opzoeken via het ondernemingsnummer 0876.908.803 van Infirmiers de rue ASBL).

Geregeld vinden audits plaats door de subsidiërende overheden (hoofdzakelijk RIZIV & GGC) en in het kader van onze toelating om fiscale attesten uit te reiken. Straatverplegers laat zich ook controleren via Donorinfo en de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).

De organisatie wenst te benadrukken dat het vertrouwen van haar donateurs van essentieel belang is om de organisatie in staat te stellen haar werk te doen.

Het jaarverslag en de jaarrekeningen van de organisatie zijn hier te raadplegen (onder de hoofding "uitgaven").

Voor alle vragen met betrekking tot onze werking, fondsenwerving en financieel beheer : mail naar donateurs@idr-sv.org.