De follow-up is de tweede stap voor onze patiënten op weg naar een stabiele en duurzame reïntegratie in huisvesting. Dit bestaat uit intensieve ondersteuning van de persoon, wat de kern van ons werk is. Het begint op straat en gaat door tot de patiënt weer in een woning is opgenomen, waar hij of zij nog steeds regelmatig, maar gespreid, steun zal krijgen van de professionals en vrijwilligers van Infirmiers de rue.

Dit voorkomt dat de patiënt terugvalt en terugkeert naar de straat.

© P-Y Jortay

Op straat, wanneer het om het eerste contact gaat, helpt de verzorging, afgezien van het directe effect ervan, vertrouwen te winnen. Wij werken overdag, wat de oriëntatie en de begeleiding volgens de uurroosters van de verschillende gezondheidscentra en instellingen vergemakkelijkt.

We beschouwen hygiëne en basisgezondheidszorg als de factoren die de reïntegratie van patiënten op langere termijn bevorderen, omdat beide bijdragen tot een verbetering van het gevoel van eigenwaarde.

Onze verpleegsters en maatschappelijk werkers voeren een breed scala van activiteiten op het terrein uit: verzorging, motivatie, advies, aanmoediging, begeleiding naar de douche, naar het medisch centrum en andere noodzakelijke afspraken. Het is de bedoeling dat de patiënt zelf voor zijn of haar hygiëne en gezondheid zorgt. Beetje bij beetje zal zich rond hem een medisch en sociaal netwerk ontwikkelen, een onmisbare steun om van straat te geraken.

De straatverpleg.ers.sters voeren bepaalde behandelingen ter plaatse uit, motiveren en adviseren daklozen om voor hun hygiëne en gezondheid te zorgen, maar vergezellen hen ook naar medische afspraken en in geval van ziekenhuisopname. Op die manier komt de patiënt in het medische netwerk terecht en dankzij de aanwezigheid van onze arts zal de medische zorg tussen de verschillende diensten kunnen worden gecoördineerd.

Met de aanwezigheid van een maatschappelijk werker hebben wij de structurering van onze follow-ups verbeterd door middel van een sociaal dossier dat voor elke patiënt wordt opgesteld. De patiënt wordt in een netwerk geplaatst met sociale verenigingen. Deze aanwezigheid is ook bedoeld om de verpleegkundigen in staat te stellen zich opnieuw te concentreren op het medische deel van hun straatwerk door een beter begrip te krijgen van de sociale kwesties en moeilijkheden.

© photos P-Y Jortay - Infirmiers de rue 2020