Het jaar 2021 stond in het teken van de 15de verjaardag van Straatverplegers. Het was ook een jaar vol uitdagingen en innoverende projecten die plaats vonden in een context van pandemie.

Onze doelstellingen voor 2021: 

  1. Voorrang geven aan kwaliteit boven kwantiteit
  2. Partners warm maken voor een kwaliteitsvolle begeleiding van patiënten 
  3. De antenne in Luik uitbouwen 

Ondanks de nog steeds geldende sanitaire maatregelen, hielden we ons normale werkritme aan.

Accompagnement à Liège - Infirmiers de rue

“We konden 17 mensen huisvesten - waarvan 5 in Luik. Dit is een ‘normaal’ aantal, aangezien de nadruk lag op de kwaliteit van de opvolging en het herstel van de patiënten. Het ervaringsniveau van al onze teams is gestegen, en dat komt tot uiting in de resultaten, met goede vorderingen en teams die steviger in hun schoenen staan tegenover de dagelijkse uitdagingen.”

- Dr. Pierre Ryckmans, Coördinator & Medisch Verantwoordelijke

Onze teams gingen door met de best mogelijke ondersteuning te bieden aan onze patiënten, zowel in Brussel als in Luik. In Brussel werd het "My Way"-team op de sporen gezet. Deze ploeg richt zich op het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van de mensen die reeds gestabiliseerd zijn in een woning. 

Wij handhaafden onze inspanningen om de kwaliteit van de opvolging te waarborgen en vertrouwden op de solidariteit binnen de teams. 

Er werd geïnvesteerd in nieuwe projecten, zoals de inzet van honden om contacten te vergemakkelijken, modulaire huisvesting, een project m.b.t. psychologische begeleiding en ervaringsdeskundigheid. 

Het politiek lobbywerk werd geformaliseerd met de oprichting van een specifiek overlegplatform. Terzelfder tijd werden de inspanningen voor sensibilisering- en fondsenwerving voortgezet.  

Al dit werk afgelopen jaar en de talrijke verwezenlijkingen, waren enkel mogelijk dankzij de inzet van ons team en onze vrijwilligers, maar ook dankzij de samenwerking met vele partners en vooral dankzij de steun en het vertrouwen van onze talrijke en zeer gewaardeerde donateurs en sympathisanten. 

Hartelijk dank!

 

Lees ons volledige activiteitenverslag

Download het hier!

Lees ons samenvattend activiteitenverslag

Download het hier!