Campagne Malsjäns vraagt oplossingen voor dakloosheid.

Brussel ; 29 november 2021

Met het beeld van een stuk karton als 'matras Malsjäns' en de lancering van de eerste Brussels Sleep Out @Home herneemt de vzw Straatverplegers haar campagne om het Brusselse publiek bewust te maken dat dakloosheid valt op te lossen. Met meer dan 700 mensen die op straat slapen in Brussel wil de organisatie heel Brussel wakker houden om samen een eind te maken aan dakloosheid.

Maljans

Nu omwille van het seizoen de publieke opinie weer even bezorgd is over de vele daklozen in onze straten en de opvangcapaciteit eens te meer onvoldoende blijkt, dringt Straatverplegers er nog maar eens op aan werk te maken van échte oplossingen.

De vraag is niet zozeer of we genoeg opvangplaatsen hebben om alle dakloze mensen tijdelijk beschutting te kunnen bieden tegen de winterkoude, we moeten er vooral voor zorgen dat deze mensen zo snel mogelijk stabiele woongelegenheid vinden waardoor ze niet langer afhankelijk zijn van noodhulp. Het probleem is niet het gebrek aan opvangplaatsen in de winteropvang, maar wel de geringe doorstroom van de mensen die in noodopvang terecht komen naar reguliere, vaste woongelegenheid”, zegt Straatverplegers. “Indien we er niet voor zorgen dat we de dakloze mensen stelselmatig uit de straat halen en herhuisvesten, kunnen we jaar na jaar noodopvang blijven bij creëren. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”.

Straatverplegers dringt er dan ook op aan dat we het niet langer als normaal beschouwen dat er in steden als Brussel of Luik nu eenmaal dakloze mensen zijn. Wel moeten de mazen in het sociale vangnet gedicht worden, moet er meer sociale huisvesting komen en moeten we verder investeren in intensieve en kwalitatieve begeleiding om dakloze mensen naar oplossingen voor hun situatie te leiden. “Preventie, betaalbare huisvesting, kwalitatieve begeleiding en gastvrijheid, dat zijn wat ons betreft de sleutelwoorden om een globaal plan voor het einde van dakloosheid uit te werken”, klinkt het bij Straatverplegers.

Malsjäns

Daarom lanceert Straatverplegers eind november opnieuw haar campagne “Malsjäns”, waarmee ze de aandacht van het brede publiek trekt op de mogelijkheid een eind te maken aan dakloosheid en ondersteuning vraagt voor de acties van de organisatie.

De campagne is te zien via een mix van communicatiekanalen, dankzij de medewerking van een hele rist media: JC Decaux, Nostalgie, Métro, La Libre Belgique/ La Dernière Heure, La Meuse, BX1, RTC Liège, Artepub, Artemia, Guidooh, Belgian Posters, blowUP-media, Bruzz en Vivre Ici.

De campagne is het resultaat van een samenwerking met het Naamse agentschap Expansion. Dit jaar wordt de operatie ondersteund door KBC-Brussels, de Nationale Loterij, Groupe santé CHC, CBC, Prefer, Expansion, Producteam en drukkerij Hecht.

 

Iedereen buiten!

BSO

Nieuw dit jaar is de actie “Brussels Sleep Out @Home”. Daarmee daagt Straatverplegers alle Brusselaars uit de lange donkere nacht van 17 op 18 december buiten door te brengen om aandacht te vragen voor de problematiek van dakloosheid. De nacht biedt de gelegenheid stil te staan bij de clichématige manier waarop we naar dakloze mensen kijken en hoe we op een structurele manier het probleem kunnen oplossen. De campagne is mee mogelijk gemaakt door de pro bono ondersteuning van het agentschap Addretail.

Meer informatie en inschrijven hier

 

Straatverplegers vzw werkt aan het ‘einde van dakloosheid’ in Brussel en Luik, door langdurig dakloze mensen te begeleiden naar een nieuw leven in een vaste woning. Aandacht voor hun hygiëne, gezondheid en zelfwaarde, samenwerking met andere organisaties en de creatie van woongelegenheid, evenals de mobilisatie van het publiek zijn daarbij de belangrijkste hefbomen.

-  Einde persbericht  -