Straatverplegers viert dit jaar, 2021, haar 15e verjaardag. In de loop van de jaren ontwikkelde en verfijnde de organisatie haar methodologie, dankzij de terreinervaring en het aanpassingsvermogen van haar medewerkers. De methodologie is gebaseerd op hygiëne en gezondheid als hefbomen voor herintegratie en op het scheppen van een band met de meest kwetsbare dakloze personen en het stimuleren van hun gevoel van eigenwaarde. Geleidelijk breiden we deze visie uit en hechten we er meer belang aan patiënten weer aan een woonst te helpen.

© Pierre Lecrenier

Dat concretiseerde zich in 2011 in de oprichting van onze afdeling « huisvesting », ter aanvulling van de afdeling “straatwerk”. Tien jaar geleden kon zo de eerste patiënt een woonst betrekken. Intussen hebben wij 156 personen opnieuw aan een stabiele en duurzame huisvesting kunnen helpen.

Daarbij kwam de vraag op: wanneer kunnen we onze patiënten loslaten? Onder welke voorwaarden? Volgens welke procedure?

Deze vragen werden besproken in een werkgroep, wat leidde tot de vorming van een nieuwe afdeling: My Way. Doelstelling van deze afdeling is de begeleiding te kunnen beëindigen zodat de patiënten volledig autonoom worden. De betrokken personen worden dan beschouwd als volwaardig burgers en niet meer als patiënten.Op basis van het werk van de werkgroep gaan we ervan uit dat 10 jaar opvolging voldoende is, niet alleen vanuit een epidemiologisch standpunt, maar ook om de lijst van de door ons gevolgde patiënten te kunnen beperken.

Dat betekent dat we de opvolging stopzetten zodra een persoon 10 jaar lang ononderbroken privé of in een instelling gehuisvest is (d.w.z. zonder terug te vallen in een leven op straat).

Een dergelijke maatregel is voor 2021 niet gepland. Wel zal de afdeling My Way uitwerken hoe het stopzetten van de opvolging zo positief mogelijk aan de patiënten kan worden uitgelegd met het accent op hun ontwikkeling en de weg die ze hebben afgelegd.

Meer weten over My Way ?