Tijdens de nationale conferentie “Van droom naar werkelijkheid: het einde van dakloosheid in België” van 14 oktober 2022, heeft Straatverplegers professionals op het gebied van dakloosheid, politici en burgers bijeengebracht om samen na te denken over acties en concrete maatregelen om dakloosheid op nationaal niveau te beëindigen.

De dag werd gekenmerkt door constructieve en waardevolle discussies die de nodige politieke veranderingen kunnen bewerkstelligen. In afwachting van het conferentieverslag volgt hier een samenvatting van de discussies met foto’s van het evenement.

Het inspirerende Schotse model van de bestrijding van dakloosheid

De dag werd ingeleid door Kara Heron van de Glasgow Alliance To End Homelessness die erin geslaagd is om het aantal op straat slapende mensen sedert 2016 in Glasgow (Schotland) drastisch te verminderen. Hun aanpak is persoonsgericht en concentreert zich op preventie, coördinatie van diensten, reactievermogen en interventie op de woningsmarkt. De efficiëntie ervan toont aan hoe belangrijk het is dat verenigingen en politieke autoriteiten samenwerken om dakloosheid te beëindigen.

Op het ogenblik blijft dit in België nog een moeilijk te bereiken doel, voornamelijk door de institutionele versnippering. De transversale manier waarop in Schotland wordt gewerkt liet de deelnemers dan ook dromen: wanneer komt een dergelijke alliantie in België tot stand?

Hoe kunnen we dakloosheid in België tegen 2030 beëindigen?

De panel-leden en sprekers hebben de hele dag elementen aangedragen om deze vraag te beantwoorden. Keer op keer hebben ze het belang onderstreept van betrouwbare gegevens, van toegang tot huisvesting, gepaste begeleiding van dakloze mensen en tenslotte van de preventie van dakloosheid.

Niet zonder een sterk en geharmoniseerd interfederaal beleid!

Door deze conferentie hebben we onze verwachtingen en ambities tegenover de bevoegde autoriteiten, zowel regionaal als federaal, tot uitdrukking kunnen brengen in de verwachting dat zij intensief zullen samenwerken om de beëindiging van dakloosheid tegen 2030 te realiseren.

Het was daarom gepast om de dag te besluiten met een levendig debat tussen vertegenwoordigers van de civiele samenleving, Nina Roox, adviseur in het kabinet van Nicole de Moor, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Gezondheid en Sociaal Beleid.

Het vervolg?

We zullen over de conferentie een rapport met politieke aanbevelingen publiceren. Dit zal ook als basis dienen voor het opstellen van een memorandum in de aanloop naar de belgische federale verkiezingen van 2024.

En we zullen er bovendien op aandringen dat de aanstaande Interministeriële Conferenties over Sociale Integratie serieus werk maken van het nationale doel van de beëindiging van dakoosheid tegen 2030.

Dank aan alle deelnemers!

Door de nationale conferentie zijn we er ook in geslaagd, rond het thema van de preventie en de strijd tegen dakloosheid, acteurs uit verschillende sectoren en regio’s bijeen te brengen die elkaar over het algemeen niet ontmoeten, en tussen hen bruggen te slaan.

Wij zijn ervan overtuigd dat daarmee een eerste stap is gezet naar een gemeenschappelijk aanpak onder verenigingen en politici om samen dakloosheid te beëindigen.

--

De campagne "Droom van een dak, ontwaak op je gemak" werd gesponsord door KBC Brussels, de Nationale Loterij, Prefer, CHC, Expansion en CBC.