Brussel / Luik; 4 december 2023 - Straatverplegers vzw, een medisch-sociale vereniging die uiterst kwetsbare dakloze mensen in Brussel en Luik aan een vast onderkomen helpt, lanceert haar wintercampagne onder de titel "Gift na gift bouwen aan een toekomst voor dakloze mensen".

De campagne loopt van eind november tot eind december en heeft als doel het publiek bewust te maken van de noodzaak een einde te maken aan dakloosheid door middel van huisvesting, publieke solidariteit en het inzamelen van giften.

Straatverplegers - Ronde

Gift na gift bouwen we aan
een toekomst voor dakloze mensen

De campagne heeft als doel het publiek bewust te maken van dakloosheid en een breed scala aan schenkers te mobiliseren. De campagne vestigt de aandacht op de cruciale rol van huisvesting bij de aanpak van dakloosheid en de noodzaak aan financiële steun van het publiek om de activiteiten van de organisatie verder te zetten.

Koen Van den Broeck, woordvoerder van Straatverplegers: "Onze wintercampagne is elk jaar een belangrijk moment om de aandacht te vestigen op de zaak van dakloze mensen en de fondsen te werven die we nodig hebben om ons werk voort te zetten. Huisvesting is een essentiële pijler om een einde te maken aan dakloosheid en deze campagne wil alle geledingen van de maatschappij betrekken om dit doel te bereiken."

Sociale huisvesting is cruciaal

Voor Straatverplegers is er maar één goede oplossing voor dakloosheid: fatsoenlijke huisvesting! Alleen in een woning kunnen mensen zich veilig voelen en werken aan hun gezondheid en integratie in de maatschappij. Daarom dringt Straatverplegers in haar recente memorandum aan op de invoering van een quotum van minstens 5% van de sociale woningen die binnen de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) voorbehouden zouden zijn voor dakloze mensen, met aangepaste psychosociale begeleiding door diensten voor integratie in de woningmarkt.

Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd en herstel is alleen mogelijk in menswaardige omstandigheden. Het is de eerste stap naar een nieuw leven, vol nieuwe mogelijkheden.

"Een einde maken aan dakloosheid is niet alleen mogelijk, het is noodzakelijk als we de gezondheid en overlevingskansen van mensen die momenteel dakloos zijn echt willen verbeteren en als we armoede en uitsluiting effectief willen bestrijden", stelt medisch coördinator Pierre Ryckmans het scherp.

Daarom richt de vereniging haar re-integratie-inspanningen op de terugkeer van mensen naar stabiele, betaalbare en kwalitatief goede huisvesting.

Ondersteuning bij huisvesting

Straatverplegers blijft haar patiënten ook na hun initiële verhuizing begeleiden. Met een multidisciplinair team en een solide medisch en sociaal netwerk, biedt de organisatie gedurende minstens tien jaar - maar langer indien nodig - follow-up bij de patiënt thuis, zodat autonomie en stabiliteit in de huisvesting gegarandeerd zijn.

Straatverplegers - Verhuizing van een dakloze patiënt

Een succesvolle re-integratie hangt af van de voortdurende betrokkenheid van de patiënten bij het proces, waardoor hun gevoel van eigenwaarde wordt versterkt.

De vereniging moedigt het creëren van een aangename thuisomgeving, interactie met de gemeenschap en het ondernemen van activiteiten aan, en vertrouwt op 'vrijwillige bezoekers' om de eenzaamheid te doorbreken en terugval te voorkomen.

Een campagne gesteund door bedrijven en media

De campagne wordt volledig gefinancierd dankzij de steun van partners als KBC Brussel, de Nationale Loterij, Interparking, CHC Group en Prefer. Mediaruimte wordt gratis of tegen een sterk gereduceerde prijs ter beschikking gesteld door verschillende media. De campagne zal zichtbaar zijn via posters, advertenties, postkaarten in de horeca, radiospots en posts en aankondigingen op sociale netwerken.

Laten we samen een eind maken aan dakloosheid!