Ik loop en stem om een einde te maken aan dakloosheid!

Voor de 17e deelname van Straatverplegers aan de 20 KM van Brussel richten we ons op de bijzondere politieke context van dit jaar. Het jaar 2024 vormt namelijk een scharniermoment: een "superverkiezingsjaar" waarin de Europese, wetgevende en regionale verkiezingen op zondag 9 juni worden gecombineerd met de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 13 oktober.

Kiezers worden dit jaar dus twee keer uitgenodigd om gebruik te maken van hun stemrecht en hun vertegenwoordigers te kiezen. In de aanloop naar de verkiezingen stelde Straatverplegers een memorandum op voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met drie belangrijke eisen op het gebied van sociale huisvesting, toegang tot geestelijke gezondheidszorg en een gecoördineerd regionaal dakloosheidsbeleid.

Op 9 juni en 13 oktober is het aan jullie, burgers die zich zorgen maken over dakloosheid en slechte huisvesting, om jullie rol te spelen.

Aan het begin van een nieuwe legislatuur heeft Brussel - België - jouw stem nodig om de volgende verkozenen te kiezen die werk moeten maken van maatregelen om de toegang tot rechten (huisvesting, gezondheid, sociaal, enz.) voor dakloze mensen en voor kwetsbare groepen in het algemeen te garanderen.

Om je te helpen heeft Straatverplegers, met de hulp van andere verenigingen die zich inzetten voor dakloze mensen, de Brusselse politieke programma's gelezen en geven we je hier wat inzicht in hun plannen m.b.t. dakloosheid.

       

       

       

       

       

       

                 

 

              We lopen de 20km en we stemmen voor huisvesting!  

         

                         Ontdek de politieke debatten

 

 

 

 

Steun ons politiek werk ook financieel!