Catégorie

Maart 2021

De dakloosheid- problematiek in Brussel

In 2010 telde Brussel 2000 dakloze mensen. Acht jaar later was dit cijfer bijna verdubbeld. In de afgelopen 15 jaar is Straatverplegers erin geslaagd 156 mensen te herhuisvesten, een gemiddelde van 15 tot 20 per jaar. De algemene situatie verbetert echter niet. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

Lees verder

Februari 2021

Onderdak voor dakloze mensen in tijden van Covid

In het begin van de lockdown werden er in Brussel meer dan 820 hotelkamers geopend voor de opvang van dakloze mensen. Maar intussen werden deze structuren beetje bij beetje gesloten, en momenteel blijven er officieel slechts 92 plaatsen over (volgens Bruss'help).
Bij Straatverplegers betreuren we dat ten zeerste.

Lees verder

November 2020

Campagne Malsjäns Nieuwe editie!

Omschakelen van crisismanagement naar duurzame oplossingen

Met een stuk karton benoemd als ‘Matras Malsjäns’ lanceert Straatverplegers opnieuw haar campagne om het Brusselse en Luikse publiek te sensibiliseren voor de idee dat een stad zonder dakloosheid mogelijk is. Daarnaast roept de campagne op tot financiële steun om onze acties in die zin verder mogelijk te maken.

Lees verder

Mei 2020

#ProtectTheUnhoused

Organisaties over de hele wereld dringen aan op een betere bescherming van daklozen tegen Covid-19.

Lees verder

December 2020

Het mensonwaardige leven op straat

Toen ik onlangs in de metro liep, keek ik met ontsteltenis naar de mensen die uitgesloten zijn van de lockdown. De lockdown is natuurlijk niet comfortabel.

Lees verder

Oktober 2020

Avondklok Covid-19: Een “certificaat van niet-verblijf” om dakloze mensen te helpen

Mensen die nergens heen kunnen voor enig onderdak zijn op zich reeds bijzonder kwetsbaar voor alle risico’s verbonden aan Covid-19. De maatregelen die de Regering recent nam om de verspreiding van Covid-19 in te perken, houden een bijkomend risico in voor deze mensen.

Lees verder

December 2020

30% dakloze mensen niet in staat in basisbehoeften te voorzien

Zich wassen, zich omkleden, naar het toilet gaan, water en voedsel vinden; deze vitale behoeften zijn voor bijna een derde van de mensen die op straat leven geheel of gedeeltelijk onbereikbaar.

Lees verder

December 2020

De 3 pijlers om een eind te maken aan dakloosheid

Noorwegen en Finland zijn pioniers inzake het ‘einde van de dakloosheid’. Uit hun aanpak blijkt dat er 3 belangrijke maatregelen nodig zijn om een eind aan dakloosheid te maken.

Lees verder

December 2020

Bijna helft Brusselse dakloze mensen al minstens 2 jaar op straat

Brussel, 3 december 2020. Bijna de helft van de ondervraagde dakloze mensen leeft al minstens twee jaar op straat en twee derde heeft geen enkele bron van inkomsten. Dit zijn twee schrijnende vaststellingen uit een enquête die eind september in het Brussels Gewest werd georganiseerd in het kader van de Campagne 400Daken. Bovendien zei bijna één op de twee personen dat ze al eens geslagen of aangevallen werden sinds ze dakloos waren.

Lees verder

November 2020

De tijd is rijp voor een beleid dat leidt naar het eind van dakloosheid in Brussel

Tussen 2008 en 2016 verdubbelde het aantal personen zonder vaste woonplaats in Brussel, tot 4000. Zoals in de meeste grote steden in Europa neemt ook in Brussel het aantal dakloze mensen steeds maar toe. Straatverplegers VZW betreurt het gebrek aan politieke ambitie om dit fenomeen aan te pakken. Ontdek hier ons opiniestuk!

Lees verder

November 2020

FAQ Testen en opsporen Covid-19 bij dakloze mensen

De hele bedoeling van een test- en opsporingsprogramma is het indijken en vertragen van de pandemie, door mensen die de besmetting kunnen overdragen te identificeren en af te zonderen. Een van de objectieven daarbij is de verzorgingscapaciteit op de afdelingen intensieve zorgen van de ziekenhuizen niet te overschrijden.

Lees verder