Catégorie

November 2022

Te leen: onze nieuwe tentoonstelling over dakloosheid

De VZW Straatverplegers stelt haar fototentoonstelling “Droom van een dak, ontwaak op je gemak” ter beschikking. Deze nieuwe bewustmakingstool geeft, in drie talen, een overzicht van ons werk waarin we ons ontfermen over de meest kwetsbare dakloze personen en van de manier waarop onze patiënten hun lot ondergaan.

Wil je de tentoonstelling voor een evenement lenen? Dat kan, en het is gratis !

Lees verder

Oktober 2022

Conferentie over het einde van dakloosheid: hartelijk dank! (Foto's)

Tijdens de nationale conferentie “Van droom tot werkelijkheid: de beëindiging van dakloosheid in België” van 14 oktober 2022, heeft Straatverplegers professionals op het gebied van dakloosheid, politici en burgers bijeengebracht om samen na te denken over acties en concrete maatregelen om op nationaal niveau dakloosheid te beëindigen.

De dag werd gekenmerkt door constructieve en waardevolle discussies die de nodige politieke veranderingen kunnen bewerkstelligen. In afwachting van het conferentieverslag volgt hier een samenvatting van de discussies met foto’s van het evenement.

Lees verder

Oktober 2022

Belgium Sleep Out: een onvergetelijk evenement (Foto's)

Vrijdag 7 oktober 2022 hebben een honderdtal van jullie gehoor gegeven aan de oproep van Straatverplegers en deelgenomen aan de avond en de nacht van solidariteit van Belgium Sleep Out. Dat deden jullie ter plekke in Brussel of online om samen te dromen over de mogelijkheid om dakloosheid te beëindigen.

Het werd een moment van solidariteit en zelfoverwinning zonder precedent in België. Voor jullie inzet en engagement: HARTELIJK DANK!

Lees verder

Oktober 2022

Besteden dakloze mensen het bij elkaar gebedelde geld onmiddellijk aan alcohol?

Bedelen is voor dakloze mensen een overlevingsstrategie. Door te bedelen beschikken ze over een beetje geld waarmee ze iets kunnen kopen dat op dat moment belangrijk voor hen is.

Lees verder

Oktober 2022

Moet ik bang zijn voor dakloze mensen?

Dakloze mensen vormen een heel heterogene groep. Hun persoonlijkheden en karakters verschillen onderling sterk, net als in de hele bevolking. 

Sommigen zijn schuchter, in zichzelf gekeerd, beleefd, vriendelijk, grappig, discreet, terwijl anderen zich soms buitensporig gedragen, onsamenhangend, wat vreemd overkomt en zelfs bedreigend. De oorzaak ligt voornamelijk in de toestand waarin ze leven, in hun fysieke of mentale gezondheidstoestand en in hun leven op straat. Dat laatste is bijzonder zwaar en vol gevaren. 50% van dakloze mensen zeggen dat ze al eens zijn aangevallen en niet alleen door andere daklozen. Patiënten vertellen ons dat avonden waarop wedstrijden of festiviteiten plaatsvinden, het riskantst zijn.

Lees verder

Oktober 2022

Is de winter het dodelijkste seizoen voor dakloze mensen?

Op straat leven is fataal in ieder seizoen.

Indien er in de winter noodopvang wordt georganiseerd, is dat seizoen niet noodzakelijk het gevaarlijkste. In het voorjaar evenwel sluiten de meeste centra voor noodopvang hun deuren en dan staan honderden mensen weer op straat, met alle gevolgen vandien (verwarring, isolement, enz.)

Lees verder

Oktober 2022

Hebben dakloze mensen ervoor gekozen om op straat te leven?

Niemand kiest voor deze optie. Hoewel elke dakloze zijn eigen levensverhaal heeft, een verschillend en uniek traject, is het volgens het veldwerk mogelijk om verschillende oorzaken aan te wijzen die kunnen leiden tot de komst op straat: ziekte (lichamelijk of geestelijk), verlies van werk, trage administratieve beslissing, gezinsgeweld, klimaatramp, verslaving, verlies van een naast familielid, afwezigheid van een netwerk (vrienden, familie), enz.

Lees verder

Oktober 2022

Weigeren dakloze mensen om geholpen te worden?

Na enkele jaren op straat te hebben geleefd, geloven veel daklozen dat hun situatie nooit zal veranderen. Vaak teleurgesteld en in de steek gelaten door het systeem en sommige ondersteunende diensten, kunnen zij zich vernederd voelen en zich in zichzelf keren. Het weigeren van hulp wordt een verdedigingsmechanisme, om zich beter te beschermen tegen een nieuwe nederlaag die psychologisch gezien onoverkomelijk zou zijn.

Lees verder

Oktober 2022

Droom van een dak, ontwaak op je gemak: de nieuwe tentoonstelling over dakloosheid

De vzw Straatverplegers, die sinds 2006 actief is in de strijd tegen dakloosheid, lanceert haar fototentoonstelling in het kader van haar campagne “Droom van een dak, ontwaak op je gemak”. Dit nieuwe bewustmakingsinstrument geeft inzicht in het werk van de straatverpleegkundigen en de ervaringen van hun patiënten. De tentoonstelling zal te zien zijn in het Belgium Sleep Out op 7 oktober, maar ook in de Hallen van Schaarbeek van 11 tot 14 oktober.

Lees verder

Oktober 2022

Straatverplegers en psychiatrische patiënten

Eén van onze gehuisveste patiënten lijdt aan ernstige psychiatrische problemen. Deze heer heeft weliswaar zijn eigen woning, maar het veldteam maakt zich toch grote zorgen over hem. Hij doet namelijk niets om zijn woning te onderhouden. Hij komt er wel slapen en gebruikt de woning  als een veilige plaats voor zijn druggebruik.

Lees verder

September 2022

Dakloze mensen in Brussel herhuisvesten, zou niet duurder zijn dan het probleem gewoon beheersen

[PERSBERICHT] Ergens tussen 30.000 en de 85.000 euro per jaar per persoon; zoveel bedraagt, volgens de onderzoeksgroep DULBEA van de ULB, de maatschappelijke kost van dakloosheid. Dakloze mensen alvast herhuisvesten, zou een min of meer vergelijkbaar kostenplaatje meebrengen. Het is de eerste keer in het Brusselse Gewest dat de kostprijs van de opvang, begeleiding en herhuisvesting van dakloze mensen in kaart werd gebracht.

Lees verder

September 2022

Het Brusselse Housing First project groeit

In 2013 werd  in Brussel het eerste project van Housing First opgezet, geïnspireerd door Amerikaanse projecten met die naam. Vandaag, bijna 10 jaar later, hebben meer dan 200 mensen in onze hoofdstad van dit programma geprofiteerd. Met de hulp van teams van begeleiders en hun partners in de huisvestingssector, hebben ze een passende en betaalbare woning ge- of her-vonden. Housing First in Brussel groeit. Steeds meer nieuwe projecten worden opgezet - en natuurlijk streven we naar een voortzetting van die ontwikkeling.

Lees verder