Catégorie

Januari 2023

Het gaat vooruit in Luik!

De Luikse antenne van Infirmiers de rue / Straatverplegers is sedert de start in 2019 flink gegroeid. Met z’n tienen zetten ze zich nu elke dag in om dakloosheid in de Cité ardente te beëindigen - en de resultaten mogen er zijn. In het vooruitzicht van de vierde verjaardag van de afdeling, maken we hier nog eens de balans op.

Lees verder

Januari 2023

Dakloosheid: verenigingen krijgen het zelf ook zwaar

De krant La Libre publiceert vandaag een indringend artikel over de zorgwekkende situatie waarin de verenigingen die dakloze mensen helpen zich bevinden. Straatverplegers sluit zich aan bij de alarmkreet van ‘t Eilandje en Spullenhulp: ook wij moeten onze activiteiten aanpassen en onze begroting naar beneden bijstellen, terwijl de daklozenpopulatie alsmaar toeneemt.

Lees verder

December 2022

De Gazette: een publicatie door Brusselse Housing First huurders!

De Gazette is een publicatie gecoördineerd door het team “Affiliation” (verbondenheid) dat momenteel bij Straatverplegers is ondergebracht. “Affiliation” organiseert gezamenlijke activiteiten voor de begunstigden van de vijf Brusselse Housing First projecten om hun sociale re-integratie te bevorderen. We geven je er in dit artikel graag een klein voorproefje van! 

Lees verder

December 2022

Wat als je Straatverplegers zou opnemen in jouw testament?

Denk je al eens na over je erfenis? Met een legaat t.v.v. Straatverplegers zou je jouw inzet tegen dakloosheid kunnen verlengen of vernieuwen, of er een nieuwe vorm aan geven. In ieder geval staan wij graag ter beschikking om je  vragen daarover in alle vertrouwelijkheid en zonder engagement te beantwoorden. 

Lees verder

December 2022

Hoe help je dakloze mensen in de winter?

De winter is gearriveerd met sterk dalende temperaturen. Voor dakloze mensen heeft ieder seizoen een pak moeilijkheden in petto. ’s Winters is het de koude met onderkoeling als meest voorkomend risico. Bevriezing, met ampuatie als gevolg, is een ander risico, hoewel zeldzamer.

Lees verder

December 2022

Jullie solidariteit is meer dan ooit nodig!

Terwijl het jaar 2022 ten einde loopt, neemt de bestaansonzekerheid bij de bevolking alsmaar toe. Daarom doet Straatverplegers een beroep op jullie vrijgevigheid om onze activiteiten ten behoeve van de meest kwetsbare dakloze mensen zo veel mogelijk te ondersteunen.

Lees verder

November 2022

Te leen: onze nieuwe tentoonstelling over dakloosheid

De VZW Straatverplegers stelt haar fototentoonstelling “Droom van een dak, ontwaak op je gemak” ter beschikking. Deze nieuwe bewustmakingstool geeft, in drie talen, een overzicht van ons werk waarin we ons ontfermen over de meest kwetsbare dakloze personen en van de manier waarop onze patiënten hun lot ondergaan.

Wil je de tentoonstelling voor een evenement lenen? Dat kan, en het is gratis !

Lees verder

Oktober 2022

Conferentie over het einde van dakloosheid: hartelijk dank! (Foto's)

Tijdens de nationale conferentie “Van droom tot werkelijkheid: de beëindiging van dakloosheid in België” van 14 oktober 2022, heeft Straatverplegers professionals op het gebied van dakloosheid, politici en burgers bijeengebracht om samen na te denken over acties en concrete maatregelen om op nationaal niveau dakloosheid te beëindigen.

De dag werd gekenmerkt door constructieve en waardevolle discussies die de nodige politieke veranderingen kunnen bewerkstelligen. In afwachting van het conferentieverslag volgt hier een samenvatting van de discussies met foto’s van het evenement.

Lees verder

Oktober 2022

Belgium Sleep Out: een onvergetelijk evenement (Foto's)

Vrijdag 7 oktober 2022 hebben een honderdtal van jullie gehoor gegeven aan de oproep van Straatverplegers en deelgenomen aan de avond en de nacht van solidariteit van Belgium Sleep Out. Dat deden jullie ter plekke in Brussel of online om samen te dromen over de mogelijkheid om dakloosheid te beëindigen.

Het werd een moment van solidariteit en zelfoverwinning zonder precedent in België. Voor jullie inzet en engagement: HARTELIJK DANK!

Lees verder

Oktober 2022

Besteden dakloze mensen het bij elkaar gebedelde geld onmiddellijk aan alcohol?

Bedelen is voor dakloze mensen een overlevingsstrategie. Door te bedelen beschikken ze over een beetje geld waarmee ze iets kunnen kopen dat op dat moment belangrijk voor hen is.

Lees verder

Oktober 2022

Moet ik bang zijn voor dakloze mensen?

Dakloze mensen vormen een heel heterogene groep. Hun persoonlijkheden en karakters verschillen onderling sterk, net als in de hele bevolking. 

Sommigen zijn schuchter, in zichzelf gekeerd, beleefd, vriendelijk, grappig, discreet, terwijl anderen zich soms buitensporig gedragen, onsamenhangend, wat vreemd overkomt en zelfs bedreigend. De oorzaak ligt voornamelijk in de toestand waarin ze leven, in hun fysieke of mentale gezondheidstoestand en in hun leven op straat. Dat laatste is bijzonder zwaar en vol gevaren. 50% van dakloze mensen zeggen dat ze al eens zijn aangevallen en niet alleen door andere daklozen. Patiënten vertellen ons dat avonden waarop wedstrijden of festiviteiten plaatsvinden, het riskantst zijn.

Lees verder

Oktober 2022

Is de winter het dodelijkste seizoen voor dakloze mensen?

Op straat leven is fataal in ieder seizoen.

Indien er in de winter noodopvang wordt georganiseerd, is dat seizoen niet noodzakelijk het gevaarlijkste. In het voorjaar evenwel sluiten de meeste centra voor noodopvang hun deuren en dan staan honderden mensen weer op straat, met alle gevolgen vandien (verwarring, isolement, enz.)

Lees verder