Catégorie

Mei 2020

#ProtectTheUnhoused

Organisaties over de hele wereld dringen aan op een betere bescherming van daklozen tegen Covid-19.

Lees verder

December 2020

Het mensonwaardige leven op straat

Toen ik onlangs in de metro liep, keek ik met ontsteltenis naar de mensen die uitgesloten zijn van de lockdown. De lockdown is natuurlijk niet comfortabel.

Lees verder

November 2020

Opvolging aan huis

Onze activiteiten gaan verder dan de simpele begeleiding van de mensen op straat naar een vaste woonst. Zodra de patiënten zijn geherhuisvest, blijven we ze gedurende een lange tijd op de voet volgen.

Lees verder

November 2020

De voor-opvolging op straat

De herintegratie van dakloze mensen in een vaste woonst, verloopt in verschillende fases. De voor-opvolging is de eerste fase.

Lees verder

Oktober 2020

Avondklok Covid-19: Een “certificaat van niet-verblijf” om dakloze mensen te helpen

Mensen die nergens heen kunnen voor enig onderdak zijn op zich reeds bijzonder kwetsbaar voor alle risico’s verbonden aan Covid-19. De maatregelen die de Regering recent nam om de verspreiding van Covid-19 in te perken, houden een bijkomend risico in voor deze mensen.

Lees verder

December 2020

30% dakloze mensen niet in staat in basisbehoeften te voorzien

Zich wassen, zich omkleden, naar het toilet gaan, water en voedsel vinden; deze vitale behoeften zijn voor bijna een derde van de mensen die op straat leven geheel of gedeeltelijk onbereikbaar.

Lees verder

December 2020

De 3 pijlers om een eind te maken aan dakloosheid

Noorwegen en Finland zijn pioniers inzake het ‘einde van de dakloosheid’. Uit hun aanpak blijkt dat er 3 belangrijke maatregelen nodig zijn om een eind aan dakloosheid te maken.

Lees verder

December 2020

Bijna helft Brusselse dakloze mensen al minstens 2 jaar op straat

Brussel, 3 december 2020. Bijna de helft van de ondervraagde dakloze mensen leeft al minstens twee jaar op straat en twee derde heeft geen enkele bron van inkomsten. Dit zijn twee schrijnende vaststellingen uit een enquête die eind september in het Brussels Gewest werd georganiseerd in het kader van de Campagne 400Daken. Bovendien zei bijna één op de twee personen dat ze al eens geslagen of aangevallen werden sinds ze dakloos waren.

Lees verder

November 2020

De tijd is rijp voor een beleid dat leidt naar het eind van dakloosheid in Brussel

Tussen 2008 en 2016 verdubbelde het aantal personen zonder vaste woonplaats in Brussel, tot 4000. Zoals in de meeste grote steden in Europa neemt ook in Brussel het aantal dakloze mensen steeds maar toe. Straatverplegers VZW betreurt het gebrek aan politieke ambitie om dit fenomeen aan te pakken. Ontdek hier ons opiniestuk!

Lees verder

November 2020

Straatverplegers in tijden van corona

Alleen samen kunnen we de pandemie overwinnen. Elk radertje in de gezondheidszorg heeftzijn verantwoordelijkheid. Wij spelen onze rol als levensader voor een uiterst kwetsbare doelgroep van mensen die op straat moeten overleven.

Lees verder

November 2020

FAQ Testen en opsporen Covid-19 bij dakloze mensen

De hele bedoeling van een test- en opsporingsprogramma is het indijken en vertragen van de pandemie, door mensen die de besmetting kunnen overdragen te identificeren en af te zonderen. Een van de objectieven daarbij is de verzorgingscapaciteit op de afdelingen intensieve zorgen van de ziekenhuizen niet te overschrijden.

Lees verder