Catégorie

December 2020

De 3 pijlers om een eind te maken aan dakloosheid

Noorwegen en Finland zijn pioniers inzake het ‘einde van de dakloosheid’. Uit hun aanpak blijkt dat er 3 belangrijke maatregelen nodig zijn om een eind aan dakloosheid te maken.

Lees verder

December 2020

Bijna helft Brusselse dakloze mensen al minstens 2 jaar op straat

Brussel, 3 december 2020. Bijna de helft van de ondervraagde dakloze mensen leeft al minstens twee jaar op straat en twee derde heeft geen enkele bron van inkomsten. Dit zijn twee schrijnende vaststellingen uit een enquête die eind september in het Brussels Gewest werd georganiseerd in het kader van de Campagne 400Daken. Bovendien zei bijna één op de twee personen dat ze al eens geslagen of aangevallen werden sinds ze dakloos waren.

Lees verder

November 2020

De tijd is rijp voor een beleid dat leidt naar het eind van dakloosheid in Brussel

Tussen 2008 en 2016 verdubbelde het aantal personen zonder vaste woonplaats in Brussel, tot 4000. Zoals in de meeste grote steden in Europa neemt ook in Brussel het aantal dakloze mensen steeds maar toe. Straatverplegers VZW betreurt het gebrek aan politieke ambitie om dit fenomeen aan te pakken. Ontdek hier ons opiniestuk!

Lees verder

November 2020

Straatverplegers in tijden van corona

Alleen samen kunnen we de pandemie overwinnen. Elk radertje in de gezondheidszorg heeftzijn verantwoordelijkheid. Wij spelen onze rol als levensader voor een uiterst kwetsbare doelgroep van mensen die op straat moeten overleven.

Lees verder

November 2020

FAQ Testen en opsporen Covid-19 bij dakloze mensen

De hele bedoeling van een test- en opsporingsprogramma is het indijken en vertragen van de pandemie, door mensen die de besmetting kunnen overdragen te identificeren en af te zonderen. Een van de objectieven daarbij is de verzorgingscapaciteit op de afdelingen intensieve zorgen van de ziekenhuizen niet te overschrijden.

Lees verder