Catégorie

November 2021

De zin van de gevangenis, blijkt bij het vrijkomen

Straatverplegers pleit voor een gevangeniswezen dat leidt tot reïntegratie

Van 19 november tot 5 december 2021 vinden de Nationale Gevangenis Dagen plaats. Een pluralistische groep verenigingen en organisaties riep deze dagen enkele jaren geleden uit om de bezinning over de gevangenissituatie in België vorm te geven en te stimuleren.

Die situatie is meer dan verontrustend en wordt vooral aan de kaak gesteld door de belgische sectie van het Internationaal Observatorium voor het Gevangeniswezen : naast de overbevolking en het gebrek aan structureel personeelsbestand, hebben ze nu ook te lijden onder alle problemen veroorzaakt door de Covid-crisis.

Lees verder

September 2021

Hoe samenleven op het Sint-Gillisvoorplein?

De Brusselse horeca moet nog herstellen van een lange periode van inactiviteit als gevolg van covid. Alles wat in deze periode een domper zet op dat herstel, is catastrofaal. Het is in deze reeds gespannen context dat verschillende horecazaken rond het Sint-Gillisvoorplein een staking hebben aangekondigd voor vandaag, woensdag 14 september. Ze doen dat om de overlast veroorzaakt door een groep dakloze drugsverslaafden aan de kaak te stellen.

Lees verder

Augustus 2021

Is de sociale band oplosbaar?

Juli 2021 zal de geschiedenis ingaan als het moment waarop vele Belgen klimaatvluchtelingen werden in eigen land.

Lees verder

Juli 2021

Burgers en het einde van dakloosheid

Afgelopen week maakte de overlegcommissie over de "duurzame oplossing van de situatie van dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", haar aanbevelingen bekend. De 97 aanbevelingen geven een duidelijke richting aan en liggen in de lijn van de suggesties van de sector: toegang tot huisvesting, preventie, toegang tot rechten, administratieve vereenvoudiging, ... Allemaal zaken die wij als Straatverplegers, samen met andere organisaties, al een hele tijd vooruitschuiven.

Lees verder

Juli 2021

Alleen mens op papier

Straatverplegers is niet betrokken bij de hongerstaking van de mensen-zonder-papieren in de Begijnhofkerk, de VUB en de ULB.

Toch voelt Straatverplegers zich hoogst betrokken bij de mensen in hongerstaking.

Zoals vele anderen, eisen, verwachten, hopen … we, dat er snel een oplossing voor hen gevonden wordt. Die oplossing kan niet anders dan politiek zijn.

Lees verder

April 2021

Het moratorium is voorbij, de tijd van huisuitzettingen is teruggekeerd

Jij die een legitieme maatregel heeft ontvangen van de regering waarbij met het oog op de gezondheidssituatie een moratorium op uitzettingen is ingesteld, zal zich voegen bij de massa van degenen die op 1 september zullen worden uitgezet.

Lees verder

Maart 2021

De dakloosheid- problematiek in Brussel

In 2010 telde Brussel 2000 dakloze mensen. Acht jaar later was dit cijfer bijna verdubbeld. In de afgelopen 15 jaar is Straatverplegers erin geslaagd 156 mensen te herhuisvesten, een gemiddelde van 15 tot 20 per jaar. De algemene situatie verbetert echter niet. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

Lees verder

Februari 2021

Onderdak voor dakloze mensen in tijden van Covid

In het begin van de lockdown werden er in Brussel meer dan 820 hotelkamers geopend voor de opvang van dakloze mensen. Maar intussen werden deze structuren beetje bij beetje gesloten, en momenteel blijven er officieel slechts 92 plaatsen over (volgens Bruss'help).
Bij Straatverplegers betreuren we dat ten zeerste.

Lees verder

November 2020

Campagne Malsjäns Nieuwe editie!

Omschakelen van crisismanagement naar duurzame oplossingen

Met een stuk karton benoemd als ‘Matras Malsjäns’ lanceert Straatverplegers opnieuw haar campagne om het Brusselse en Luikse publiek te sensibiliseren voor de idee dat een stad zonder dakloosheid mogelijk is. Daarnaast roept de campagne op tot financiële steun om onze acties in die zin verder mogelijk te maken.

Lees verder

Mei 2020

#ProtectTheUnhoused

Organisaties over de hele wereld dringen aan op een betere bescherming van daklozen tegen Covid-19.

Lees verder

December 2020

Het mensonwaardige leven op straat

Toen ik onlangs in de metro liep, keek ik met ontsteltenis naar de mensen die uitgesloten zijn van de lockdown. De lockdown is natuurlijk niet comfortabel.

Lees verder

Oktober 2020

Avondklok Covid-19: Een “certificaat van niet-verblijf” om dakloze mensen te helpen

Mensen die nergens heen kunnen voor enig onderdak zijn op zich reeds bijzonder kwetsbaar voor alle risico’s verbonden aan Covid-19. De maatregelen die de Regering recent nam om de verspreiding van Covid-19 in te perken, houden een bijkomend risico in voor deze mensen.

Lees verder