Catégorie

December 2020

Hygiëne, hefboom voor re-integratie

Een goede hygiëne helpt mensen een goede gezondheid te behouden. Maar ze heeft ook een positieve invloed op ons zelfvertrouwen en is nodig om ons in harmonie te voelen met de maatschappij rondom ons. Het is nu eenmaal gemakkelijker anderen  aan te spreken als we ons schoon en presentabel voelen. Ons lichaam spreekt Immers. Non-verbale communicatie is verantwoordelijk voor 55% van onze communicatie!

Lees verder

December 2020

Zes nieuwe modulaire woningen op komst!

In de loop van het eerste trimester van 2021 worden de modules op een site van Citydev.brussels in Vorst geplaatst. Ze blijven er minimaal 2 jaar. We zijn erg enthousiast! Dit betekent dat 6 dakloze mensen opnieuw een woonst zullen hebben, op een veilige en duurzame manier.

Lees verder

December 2020

Een huizenjager? Waisda?

Het ultieme doel van Straatverplegers is om al haar patiënten te herhuisvesten en ze daar te stabiliseren. De toegang tot huisvesting is in feite een van de eerste en belangrijkste hefbomen om een einde te maken aan dakloosheid. Het biedt duizenden mannen en vrouwen die op straat leven de mogelijkheid om hun waardigheid te herwinnen.

Lees verder

December 2020

Urban Art Online Auction!

Via een uniek concept, organiseert de onderneming ATENOR een veiling van verschillende werken van fotograaf Benoît Feron, uitgevoerd in het kader van het initiatief “Art for Cities”, op het online platform weauction.nl.

Lees verder

December 2020

Na-opvolging aan huis

De na-opvolging aan huis, is de fase waarin we werken aan het verbeteren van de levenskwaliteit van de mensen die al enige tijd terug gehuisvest zijn en het daar goed doen. Op termijn moet dat er toe leiden dat we ze ook helemaal uit onze opvolging kunnen loslaten. Daarom noemen we die fase voortaan "My Way".

Lees verder

November 2020

Campagne Malsjäns Nieuwe editie!

Omschakelen van crisismanagement naar duurzame oplossingen

Met een stuk karton benoemd als ‘Matras Malsjäns’ lanceert Straatverplegers opnieuw haar campagne om het Brusselse en Luikse publiek te sensibiliseren voor de idee dat een stad zonder dakloosheid mogelijk is. Daarnaast roept de campagne op tot financiële steun om onze acties in die zin verder mogelijk te maken.

Lees verder

Mei 2020

#ProtectTheUnhoused

Organisaties over de hele wereld dringen aan op een betere bescherming van daklozen tegen Covid-19.

Lees verder

December 2020

Het mensonwaardige leven op straat

Toen ik onlangs in de metro liep, keek ik met ontsteltenis naar de mensen die uitgesloten zijn van de lockdown. De lockdown is natuurlijk niet comfortabel.

Lees verder

November 2020

Opvolging aan huis

Onze activiteiten gaan verder dan de simpele begeleiding van de mensen op straat naar een vaste woonst. Zodra de patiënten zijn geherhuisvest, blijven we ze gedurende een lange tijd op de voet volgen.

Lees verder

November 2020

De voor-opvolging op straat

De herintegratie van dakloze mensen in een vaste woonst, verloopt in verschillende fases. De voor-opvolging is de eerste fase.

Lees verder

Oktober 2020

Avondklok Covid-19: Een “certificaat van niet-verblijf” om dakloze mensen te helpen

Mensen die nergens heen kunnen voor enig onderdak zijn op zich reeds bijzonder kwetsbaar voor alle risico’s verbonden aan Covid-19. De maatregelen die de Regering recent nam om de verspreiding van Covid-19 in te perken, houden een bijkomend risico in voor deze mensen.

Lees verder

December 2020

30% dakloze mensen niet in staat in basisbehoeften te voorzien

Zich wassen, zich omkleden, naar het toilet gaan, water en voedsel vinden; deze vitale behoeften zijn voor bijna een derde van de mensen die op straat leven geheel of gedeeltelijk onbereikbaar.

Lees verder