Catégorie

November 2021

Persbericht: Karton en een slapeloze nacht

Met het beeld van een stuk karton als 'matras Malsjäns' en de lancering van de eerste Brussels Sleep Out @Home herneemt de vzw Straatverplegers haar campagne om het Brusselse publiek bewust te maken dat dakloosheid valt op te lossen. Met meer dan 700 mensen die op straat slapen in Brussel wil de organisatie heel Brussel wakker houden om samen een eind te maken aan dakloosheid.

Lees verder

November 2021

De zin van de gevangenis, blijkt bij het vrijkomen

Straatverplegers pleit voor een gevangeniswezen dat leidt tot reïntegratie

Van 19 november tot 5 december 2021 vinden de Nationale Gevangenis Dagen plaats. Een pluralistische groep verenigingen en organisaties riep deze dagen enkele jaren geleden uit om de bezinning over de gevangenissituatie in België vorm te geven en te stimuleren.

Die situatie is meer dan verontrustend en wordt vooral aan de kaak gesteld door de belgische sectie van het Internationaal Observatorium voor het Gevangeniswezen : naast de overbevolking en het gebrek aan structureel personeelsbestand, hebben ze nu ook te lijden onder alle problemen veroorzaakt door de Covid-crisis.

Lees verder

November 2021

Hulpmiddel: "Als het koud is"

De dagen worden korter, de temperaturen dalen. Kortom, de winter staat voor de deur.

Om onze patiënten tegen de koude te beschermen, ontwikkelden we een instrument ontwikkeld: de poster "Als het koud is".

Lees verder

Oktober 2021

Campagne "Scan for change"

De campagne "Scan for change" ging begin oktober van start.

Lees verder

Oktober 2021

Internationale dag van de dakloze mensen

In 2021 zijn in Brussel nog steeds 5.000 mensen dakloos of slecht gehuisvest. In Luik zwerven dagelijks zo'n 500 mensen door de straten.

Lees verder

September 2021

20 kilometer = 20.000 keer dank !

Zondag 12 september was de dag van de “20 km van Brussel”. Een dag vol uitdagingen, die evenwel in het teken stond van gezellig samenzijn en vooral van solidariteit.

Lees verder

September 2021

Hoe samenleven op het Sint-Gillisvoorplein?

De Brusselse horeca moet nog herstellen van een lange periode van inactiviteit als gevolg van covid. Alles wat in deze periode een domper zet op dat herstel, is catastrofaal. Het is in deze reeds gespannen context dat verschillende horecazaken rond het Sint-Gillisvoorplein een staking hebben aangekondigd voor vandaag, woensdag 14 september. Ze doen dat om de overlast veroorzaakt door een groep dakloze drugsverslaafden aan de kaak te stellen.

Lees verder

Augustus 2021

Is de sociale band oplosbaar?

Juli 2021 zal de geschiedenis ingaan als het moment waarop vele Belgen klimaatvluchtelingen werden in eigen land.

Lees verder

Augustus 2021

Huisvesting als remedie tegen dakloosheid

In 2021 viert Straatverplegers zijn 15-jarig bestaan. Emilie Meessen, mede-oprichtster, en Pierre Ryckmans, arts, maken de balans op van al die jaren waarin ze zich over dakloze personen hebben ontfermd. Hoe hebben ze zich met hun team aan het terreinwerk aangepast en aan wijzigingen in het profiel van hun patiënten? Hoe hebben ze die veranderingen ondergaan en hoe hebben ze geprobeerd de uitdaging van de dakloosheid het hoofd te bieden? Al snel bleek het verschaffen van huisvesting een onmisbare remedie. Hier vertellen ze waarom.

Lees verder

Juli 2021

Burgers en het einde van dakloosheid

Afgelopen week maakte de overlegcommissie over de "duurzame oplossing van de situatie van dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", haar aanbevelingen bekend. De 97 aanbevelingen geven een duidelijke richting aan en liggen in de lijn van de suggesties van de sector: toegang tot huisvesting, preventie, toegang tot rechten, administratieve vereenvoudiging, ... Allemaal zaken die wij als Straatverplegers, samen met andere organisaties, al een hele tijd vooruitschuiven.

Lees verder

Juli 2021

Alleen mens op papier

Straatverplegers is niet betrokken bij de hongerstaking van de mensen-zonder-papieren in de Begijnhofkerk, de VUB en de ULB.

Toch voelt Straatverplegers zich hoogst betrokken bij de mensen in hongerstaking.

Zoals vele anderen, eisen, verwachten, hopen … we, dat er snel een oplossing voor hen gevonden wordt. Die oplossing kan niet anders dan politiek zijn.

Lees verder

Juni 2021

Tiende editie van de Brusselse inventaris van drinkfonteintjes en gratis openbare toiletten

Als dakloze gemakkelijk je weg vinden naar een gratis openbaar toilet of een drinkfonteintje in Brussel. Dat is de opzet van de stadplan “Fonteinen met drinkbaar water en gratis toiletten” die wij voor de 10de keer publiceren.

Lees verder